Karátson Dávid

A Keleti-Kárpátok geokronológiai, vulkanológiai és geomorfológiai vizsgálata, résztvevő, magyar-román akadémiai együttműködés az MTA Atommagkutató Intézete, az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke, illetve az Institutul Geologie al Romaniei (Bukarest) és a SA Cuart (Nagybánya) közötti egyezmény alapján (1991-1993, 1994-1996);
Volcanological and geochemical studies in Miocene to Pliocene volcanic products of the Pannonian Basin, résztvevő, 05/2. sz. MTA/CNR akadémiai együttműködés az ELTE Kőzettan-Geokémiai és Természetföldrajzi Tanszéke, illetve az Universitá di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra (Firenze) és az Universitá di Urbino, Istituto di Vulcanologia e Geochimica (Urbino) között (1995-97).
A Börzsöny és a Bükkalja komplex vulkanológiai-geomorfológiai vizsgálata, témavezető, F015629 sz. OTKA-pályázat, 1995-98, 432 eFt.
A Mátra hegység és szomszédságának vulkanológiai-vulkánszerkezeti kutatása, témavezető, F026209 sz. OTKA-pályázat, 1998-2001, 800 eFt.
Vulkanológiai kirándulásvezetők alapadatgyűjtése és összeállítása, témavezető, 032774. sz. OTKA-pályázat, 2000-2002, 800 eFt.
A magyarországi miocén vulkanizmus összehasonlító vulkanoszedimentológiai és ősföldrajzi vizsgálata, témavezető, FKFP pályázat, 2000-2002, 2700 eFt.
Vulkanológiai kutatások az észak-magyarországi andezitvulkáni hegységekben, témavezető, T043644 sz. OTKA-pályázat, 2003-2006, 4400 eFT.
A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: a délkeleti Kárpátok kvarter magmatizmusa, résztvevő, T68587 sz. OTKA pályázat, 2007-2011, 1300 eft.

Gábris Gyula

Magyarország kis- és középtájainak távérzékelési módszerekkel történő kutatása (1983/85) / témavezető
Tihany tájvédelmi körzet geomorfológiai és geobotanikai feltárása (1983/85) / team tag

Mari László

Természetvédelmi területek környezetének monitorozása térinformatikai és távérzékelési módszerekkel (2000-2002)
Nemzeti parkok védőzónájának kijelölése térinformatikai és távérzékelési módszerek felhasználásával (2000-2004)

Móga János

2001: négy éves OTKA kutatási támogatás (T 035004 sz. pályázat) a Gömör–Tornai-karszt negyedidőszaki fejlődéstörténete és a Baradla-barlang üledékeinek paleomágneses vizsgálata c. kutatási témához,
2000-2001: a Berettyó vízgyűjtőjének környezeti állapot felmérése a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen munkatársaival,
2004: Magyar-kínai TéT csereprogram, Kunming-Budapest,

Nagy Balázs

1995-től: alföldi folyóvízi geomorfológiai vizsgálatok
1998, 2003, 2005: Antarktisz expedíciók. Antarktiszi oázisok környezetváltozása, periglaciális geomorfológiai vizsgálatok
2000, 2005: sziklagleccser-vizsgálatok kis-ázsiai magashegységekben
2000-től: holocén végi környezetrekonstrukció barlangi jégelemzések alapján (Eszkimó-jegesbarlang, Porcika-hóakna, 2007-től velebiti jegesbarlangok is)
2001-től: A Radnai- és a Kelemen-havasok posztglaciális, periglaciális felszínfejlődése, holocén környezetrekonstrukció
2007-től: A Tétel-halom felszínfejlődése, környezetrekonstrukciója

Telbisz Tamás

OTKA T-043644 (témavezető: Karátson Dávid)
T-035006 (témavezető: Zámbó László)
FKFP 0175/00 (témavezető: Karátson Dávid)
TÉT JAP 20/00 (témavezető: Zámbó László)