HALLGATÓI TÉMAKIÍRÁSOK 

 

A Természetföldrajzi Tanszék oktatói az alábbi témaköröket javasolják kidolgozásra hallgatói kutatómunka során:

 

Árvai Mátyás - Kern Zoltán:

Alapképzés:

 • A szatmárcsekei templom leégett tetőszerkezetéből származó gerendamaradványok dendrokronológiai elemzése

 • Nyírbátori templom tölgymintáinak származási területének meghatározása 

Mesterképzés:

 • Tiszafa sugárirányú növekedésének kapcsolata az éghajlati paraméterek váltakozásával 

 • Cellulóz tartalom és stabil oxigén- és szénizotóp-összetételek évszakos változásának értelmezése falevelekben a termőhelyi és éghajlati adottságok figyelembe vételével (megj: elsődleges célcsoport tölgyek, cser) 

Deák Márton:

Alapképzés:

 • Régészeti térinformatikai elemzések

Mesterképzés:

 • Vegetációs és talajtani vizsgálatok távérzékelt adatokkal 

 • Légifotók készítése kis formátumú légieszközzel 

 • 3D felszínvizsgálat 3D pontfelhő alapján 

 • Geomorfológiai mikroformák elemzése 3D képfeldolgozással  

Gábris Gyula:

 • A Körösök hordalékkúpjának folyóvízi fejlődéstörténete  - mesterképzés

 • A muhi csata természetföldrajzi környezete – miért csinálhattak a tatárok vérfürdőt a Sajó mocsaraiban  - mesterképzés

 • A Szamos hordalékkúpjának folyóvízi fejlődéstörténete  - mesterképzés

Horváth Erzsébet:

 • Paks környéki löszös területek szakirodalmának feldolgozása - alapképzés

 • Löszök környezet-rekonstrukciós lehetőségei  - mesterképzés

 • Löszös területek komplex vizsgálata: geomorfológia, feltárások leírása  - mesterképzés

Kohán Balázs - Kern Zoltán: 

 • A csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép az Appennini-félszigeten - alapképzés

 • Az alpi csapadék stabil hidrogénizotóp-összetételének elemzése térinformatikai módszerekkel - alapképzés

 • A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal  - mesterképzés

 • Az Antarktisz hó- és firnvizsgálatai alapján vázolt stabilizotópos tájképének összehasonlító elemzése  - mesterképzés

 • Az ibériai csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép  - mesterképzés

Karátson Dávid:

 • Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: terepi vizsgálatok, mintagyűjtés, feltárások elemzése  - alapképzés

 • Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: lumineszcens és radiokarbon kormeghatározás, szedimentológiai vizsgálatok  - mesterképzés

 • Vulkanológiai kutatások az Északi-középhegységben  - mesterképzés

Nagy Balázs:

 • Ritkaságok és tömegtermékek a Természetföldrajzi Tanszék térképgyűjteményében - alapképzés

 • Egy hazai terület antropogén geomorfológiai problémáinak elemzése – megoldási javaslatokkal

 • Egy romániai Maros-völgyszakasz régészeti-geomorfológiai elemzése  - mesterképzés

Novothny Ágnes

 • Egy hazai homok-, vagy löszrétegsor/fúrásmag lumineszcens kormeghatározása

 • Egy hazai löszrétegsor/fúrásmag lézeres szemcseméret vizsgálata

 • Folyóvízi rétegsor, vagy negyedidőszaki mederáthelyeződések lumineszcens kormeghatározása

Mari László:

 • Különböző terepi felbontású távérzékelt adatok felhasználásának lehetőségei a karsztkutatásban  - mesterképzés

Móga János:

 • Karsztos rendszerek vizsgálata: karsztfejlődés, karszt- és barlangvédelem

Telbisz Tamás:

Alapképzés:

 • Egy karsztterület / egy nagyobb régió (ország) karsztjainak jellemzése szakirodalom alapján

 • Poljék jellemzése, melyek nem a Dinári-hegyvidéken fordulnak elő

 • Geoturizmus karsztokon

Mesterképzés:

 • Balkáni cirkuszvölgyek morfometriai vizsgálata (társ-témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

 • Összehasonlító morfometriai elemzés térinformatikai eszközökkel hazai vagy külföldi karsztterületekről, vulkáni területekről

 • Új eszközök kipróbálása, tesztelése a digitális domborzatelemzés témakörében (pl. LiDAR, interpolációk)

 • Szlovén területek LiDAR-alapú geomorfológiai elemzése

 • Hidrológiai modellek alkalmazása egy kiválasztott mintaterületen

 • Sivatagi formakincs elemzése digitális terepmodellek, ill. GoogleEarth segítségével

 • Felszínfejlődési modellek (számítógépes szimuláció) a geomorfológiában

Külső oktatók:

 • Talajtulajdonságok térképezése térinformatikai és geomatematikai eszközök segítségével (Pásztor László   - mesterképzés)

 • Webes térinformatikai alkalmazások összehasonlítása (Sik András  - alapképzés)

 • A Mars formakincsének vizsgálata távérzékelési és térinformatikai módszerekkel (Sik András  - mesterképzés)

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!