Hidrológiai modellezés

Telbisz Tamás, Varga György, Schneck Tamás

1) Meteorológiai peremfeltételek adatasszimilációja

Napjainkban a klímaváltozás, valamint az ennek következtében bekövetkező csapadék- és párolgási viszonyok megváltozása miatt jelentős szerepet kapott a vízkészlet-gazdálkodás tervezése. 

Magyarországon jelenleg is építenek hidrológiai modelleket vízkészlet-gazdálkodási célból, viszont ahhoz, hogy a modellek megfelelően működjenek, valamint valósághű eredményt adjanak, szükség van a minél finomabb térbeli és időbeli felbontású meteorológiai peremfeltételekre. Ilyen peremfeltételek a csapadék, valamint a párolgást meghatározó napsugárzás, léghőmérséklet, légnedvesség és szélsebesség. A párolgás egyszerűbb modellezéséhez potenciális evapotranszspirációs (PET) adatok is felhasználhatóak peremfeltételként.

Csapadékadatok szempontjából több forrásból származhatnak adataink, egyik ilyen a mérőedényes (automata és manuális) csapadékösszeg-idősorok az országban elszórva változó időbeli felbontásban (órás, napos), a másik pedig a radar alapú korrigált kompozitos adatsor, amely megközelítőleg egy 1,8×1,8 km-es rácshálóban szolgáltat 15 perces csapadékintenzitás-adatokat.

A kutatás egyik fő célja a fenti adatok felbontásának térben és időben való javítása különböző interpolációs módszerekkel, valamint a különböző eredetű adatok asszimilációja (szintézise, korrekciója) a pontosság javítása érdekében. Az interpolált és asszimilált csapadék adatsorok alapján történik a hazai mintaterületekre már elkészült hidrológiai modellek futtatása, melyek során illeszkedés- és érzékenységvizsgálattal határozzuk meg a legmegfelelőbb interpolációs és asszimilációs módszereket.

           

2) Digitális domborzatmodellek alkalmazása hidrológiai modellekben

Publikációk:

  • Schneck, T., Telbisz, T., & Zsuffa, I. (2021). Precipitation interpolation using digital terrain model and multivariate regression in hilly and low mountainous areas of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 70(1), 35-48.
  • Szemes É., Telbisz T., Varga Gy., Nováky B. (2015): A Balaton vízkészlet-változásának vizsgálata digitális terepmodellek alkalmazásával. Földrajzi Közlemények, 139(2), 92–107.
  • Telbisz, T. (2007). Digitális domborzatmodellekre épülő csapadék–lefolyás modellezés. Hidrológiai Közlöny, 87(3), 53-59.