Mari László

 

Beosztás

egyetemi docens

Végzettség

biológia-földrajz szakos tanár (1987)

térinformatikus (1998)

Tudományos fokozat

PhD

Nyelvtudás

angol

Kutatás

Felszínborítás-változás vizsgálatok távérzékeléses módszerekkel

Földrajzi Információs Rendszerek alkalmazása

Elérhetőségek Szoba: Déli Tömb 1-219
Telefonszám: +36 1 3722500/1801
Email cím: malkact[kukac]caesar.elte.hu; mari.laci[kukac]gmail.com

Oktatási tevékenység

 • A Kárpát-medence természetföldrajza

 • Természetföldrajzi szintézis

 • Távérzékelés

 • GIS a földrajzban

 • Légi- és űrfelvételek interpretációja

 • Digitális kiértékelés a távérzékelésben

 • Téradatok gyűjtése és feldolgozása

 • Térinformatika

 • GIS az oktatásban

 • Kőzetmorfológia - nem karsztosodó kőzetek

 • Felszínborítás-változás vizsgálatok távérzékeléses módszerekkel

Tisztségek

 • MTA Köztestületi tag;

 • Magyar Földrajzi Társaság, főtitkár (2013-2017), tag;

 • Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, tag;

 • AMFK Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága, tag;

 • A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány, kuratóriumi tag

Szakmai és egyéb elismerések

 • 1997: I. díj a Magyar Földrajzi Társaság a Geomorfológusok Nemzetközi Szövetsége Európai Regionális Konferenciája alkalmából meghirdetett pályázatán;

 • 2003: „Tudományos Diákkörért Érem” kitüntetés az ELTE TTK-tól;

 • 2001-2003: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj;

 • 2003–2004: Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj;

Külföldi hivatalos tanulmányutak

 • 1989 Haifai Egyetem (1 hónap);

 • 1990 Hollandia (Zwollei Főiskola, 1 hét);

 • 1993–1994 összesen két hónapos terepgyakorlat a szlovéniai és horvátországi karsztvidékeken és a postojnai Karsztkutató Intézetben (Centre of Scientific Research of the SAZU, The Institute of Karst Research);

 • 1995 Marokkó (Meknesi Egyetem, Ouarzazate sivatagkutató állomás, Marokkói Geológiai Intézet, 3 hét);

 • 1998 Líbia (Misuratai Oktatási Intézet, 4 hét);

 • 1998 Nagy Britannia (Huddersfieldi Egyetem, Department of Geographical and Environmental Sciences, 3 hét);

 • 2000 Szíria, Törökország (Ankarai Egyetem, 3 hét);

 • 2001 Marokkó (Meknesi Egyetem, Ouarzazate sivatagkutató állomás, 3 hét)

 • 2012- A Földgömb-Atacama Klímamonitoring Expedíció tagja

Legfontosabb publikációk

1. Mari L. 1996. Geomorfológiai megfigyelések a Szentendrei-szigeten – Földrajzi Közlemények 120. (44.) pp. 217-233.

2. Mari L. – Fehér, K. 1999. The impacts of land use change on the Budapest hydrothermal-karst: a study of Szemlő-hegy cave – Essays in the Ecology and Conservation of Karst, IGU Comission Sustainable Development and Management of Karst Terrains, Acta Geographica Tom. 36. Szeged, pp. 104–111.

3. Mari L. 2003. Felszínborítás-változás vizsgálata térinformatikai módszerekkel az Aggteleki Nemzeti Park területén – Karsztfejlődés 8., Szombathely pp. 231–242.

4. Büttner, G. – Feranec, J – Jaffrain, G. – Mari L. – Maucha, G. – Soukup, T. 2004. The CORINE Land Cover 2000 Project – EARSeL eProceedings 3(3), pp. 331-346.

5. Mari L. – Mattányi Zs. 2005. Földrajzi információs rendszerrel támogatott tájföldrajzi vizsgálatok az Ipoly-völgy példáján – Földrajzi Értesítő 54. pp. 265-284.

6. Móricz, N. – Mari L. – Mattányi, Zs. – Kohán, B. 2005: Modelling of Potential Vegetation in Hungary by using Methods of GIS – GeoBit/GIS 11/2005, pp.

7. Mari L. – Telbisz T. – Čalic, J. 2007: A Kazán-szorosok déli oldalán magasodó Miroč-hegység karsztos formakincse – Karsztfejlődés 12., Szombathely pp. 153-169.

8.Mari L. 2010. Tájváltozás elemzés a CORINE adatbázisok alapján - In: Szilassi P, Henits L (szerk.) Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században: tudományos konferencia és műhelymunka tanulmányai - Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2010. pp. 226-234. (Földrajzi tanulmányok; 5.)

9. Telbisz T. - Mari L. - Szabó L. 2011. Geomorphological Characteristics of the Italian Side of Canin Mts (Julian Alps) using Digital Terrain Analysis and Field Observations - Acta Carsologica 40:(2) pp. 255-266.

10. Móga J. - Kiss K. - Szabó M. - Kériné Borsodi A. - Kéri A. - Mari L. - Knáb M. - Iván V. 2013. Hazards and Landscape Changes (Degradations) on Hungarian Karst Mountains Due to Natural and Human Effects - Journal of Mountain Science  10:(1) pp. 16-28.

Tudománymetriai adatok

Publikációinak összesített impakt faktora: 6,615

Független hivatkozások száma: 247 (SCI 51)

Researchgate profil

Letölthető publikációs lista

Fontosabb kutatási pályázatok

 • FKFP 0152/2000 Természetvédelmi területek környezetének monitorozása térinformatikai és távérzékelési módszerekkel (2000-2002) témavezető;

 • OTKA T033041 Nemzeti parkok védőzónájának kijelölése térinformatikai és távérzékelési módszerek felhasználásával (2000-2004) témavezető

 • OTKA K104811 Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalom-földrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából (2012-2015) témavezető

Egyéb

 • A Földrajzi Közlemények főszerkesztője (2013-2017)

 • A Földgömb munkatársa (2006-2016)