DIPLOMAMUNKA ARCHÍVUM

 

Védés éve

Név

Szak(ok)

Képzési forma

Szakdolgozat címe

Témavezető

PDF

Leltári szám

2014

Pázmándi Edit

Földrajz

BSc

Izland legnagyobb természeti katasztrófáit okozó jökulhlaupok

Nagy Balázs

+

 

2013

Árvai Mátyás

Geográfus

MSc

Egy máramarosi tőzegláp famaradványainak környezettörténeti szempontú faévgyűrű vizsgálata

Nagy Balázs, Kern Zoltán

+

 

2013

Bakos Dorottya

Földtudomány

BSc

A délnyugati-bükk negyedidőszaki felszínfejlődése

Móga János

+

 

2013

Csiki Viktória

Földrajz

BSc

Cseppkövek kormeghatározása és jelentőségük a paleoklimatológiai kutatásokban

Telbisz Tamás

+

 

2013

Csonka Diána

Földtudomány 

BSc

A Mátra hegység negyedidőszaki felszínfejlődése

Horváth Erzsébet

+

 

2013

Dobozy Janka Júlia

Földrajz

BSc

A Balaton vízszint-szabályozásának legutóbbi mintegy 200 éves története

Varga György

+

 

2013

Eisam Eldeen Fatima

Geográfus

MSc

Völgyhálozat-fejlődés vizsgálata geomorfometriai módszerekkel a Torockói-hegység példáján

Telbisz Tamás

+

 

2013

Hamar Bálint Dániel

Földtudomány

BSc

A hadászat antropogén geomorfológiai nyomai Nyugat-Magyarországon

Nagy Balázs

+

 

2013

Horváth Diána

Földtudomány

BSc

A kis jégkorszak hatása az Alpok eljegesedésére

Nagy Balázs

+

 

2013

Kisréti Ákos

Geográfus

MSc

ELTE Lágymányosi Campus interaktív webalkalmazás fejlesztése Esri ArcGIS környezetben

Sik András

+

 

2013

Komlós Dániel

Földrajz

BSc

A Kis-Antillák aktív szigeteinek vulkanológiai vizsgálata különös tekintettel a vulkáni törmeléklavinákra

Karátson Dávid

+

 

2013

Lányi Nóra

Földtudomány

BSc

Magyarországi geoparkok - Értékek, működés, feladatok -

Nagy Balázs

+

 

2013

Lénárt Sára

Földrajz - Környezettan

kredites

Lovas tanösvény tervezése a Vértesben

Kéri András

+

 

2013

Megyeri Máté

Földrajz

BSc

A szilvás-kői vulkanizmus felszínfejlődése

Karátson Dávid

+

 

2013

Milinkó István

Földrajz

BSc

Érd és környékének felszínfejlődése, különös tekintettel a negyedidőszaki folyamatokra

Horváth Erzsébet

-

 

2013

Nagy Domonkos

Földrajz

BSc

A Budai-hegység karsztjainak bemutatása és az antropogén hatások összegyűjtése

Telbisz Tamás

-

 

2013

Német Anna

Földtudomány

BSc

Madeira vulkanosztratigráfiai és geomorfológiai viszonyai

Karátson Dávid

+

 

2013

Nickmann Anett

Földrajz

BSc

A Bakony-Balaton Geopark geomorfológiai nevezetességei és sérülékenységük bemutatása

Telbisz Tamás

+

 

2013

Novák Gergely

Földrajz

BSc

Árvízvédelem Magyarországon  - különös tekintettel az árvízvédelm térinformatikai hátterére

Sik András

+

 

2013

Rada Mátyás

Földrajz

BSc

MODIS NDVI idősorok vizsgálata Magyarország területére 2003-2012 között

Barcza Zoltán, Mari László

+

 

2013

Szemes Éva

Geográfus

MSc

A Balaton vízkészlet-változásának vizsgálata digitális domborzatmodellek alkalmazásával

Telbisz Tamás

+

 

2013

Tegzes Mária

Földrajz

BSc

Földrajzos megfigyelések a tatai Kálvária-dombon - Múzeumpedagógiai lehetőségek a Geológus-kertben

Makádi Mariann

+

 

2013

Végh Tamás

Geográfus

MSc

Digitális domborzatmodellek és többváltozós statisztikai elemző módszerek alkalmazása geomorfológiai és völgyfejlődési vizsgálatokban

Horváth Erzsébet

+

 

2013

Vereb Viktor

Földtudomány

BSc

A hasznosi diatómaföldes feltárás vulkanoszedimentológiai és petrográfiai vizsgálata

Karátson Dávid

+

 

2013

Zemény Alíz 

Földtudomány

BSc

A Tongariro vulkanizmusa és a 201208.06-i kitörésének ismertetése

Karátson Dávid

+

 

2012

Ábrahám Attila

Geográfus

MSc

A Maglić térségének és a Durmitornak negyedidőszaki eljegesedésének összehasonlítása

Nagy Balázs

+

 

2012

Bánfalvi Attila

Földrajz

BSc

A mohácsi csata színterének természetföldrajzi viszonyai

Gábris Gyula

+

 

2012

Barabás Zoltán

Földrajz

BSc

Vízmosások a Mars krátereiben

Kereszturi Ákos

+

 

2012

Bíró Tamás

Földrajz

BSc

Vulkanogén homokkő-előfordulások vizsgálata a Budai-hegység felső-eocén összleteiben

Karátson Dávid

+

 

2012

Csernátoni Attila Olivér

Geográfus

MSc

Az erdélyi Királyerdő-hegység karsztfennsíkjának geomorfológiája és karsztformáinak térinformatikai elemzése

Telbisz Tamás

+

 

2012

Damm Viktória Dóra

Földrajz

BSc

A csepeli Királyerdő környezetföldrajza

Karátson Dávid

+

 

2012

Darányi Flóra

Földtudomány

BSc

Kis-Ázsia magashegységeinek eljegesedése

Nagy Balázs

+

 

2012

Dömötör Nikolett

Földrajz

BSc

A Nógrád-Gömöri Bazaltvidék vulkanosságának áttekintése

Karátson Dávid

+

 

2012

Dömsödi Áron

Földrajz

BSc

Tanösvény a Pilis-tetőn

Kéri András

+

 

2012

Dudás Nikolett

Geográfus

MSc

A Villánykövesdi téglagyár lösz-paleotalaj sorozatának vizsgálata

Horváth Erzsébet

-

 

2012

Fehér Eszter

Földrajz

BSc

A hazai geotermikus energiahasznosítás helyzete és a termálvíz-visszasajtolás időszerű problémái

Karátson Dávid

+

 

2012

Fekete Zsolt

Földtudomány

BSc

A nyugat-magyarországi kavicstakaró helyzete és morfológiája, a Pinka-fennsík vizsgálatával

Kovács Gábor

+

 

2012

Gál Judit

Geográfus

MSc

A doreni csuszamlás vizsgálata a geomorfológiai környezet tükrében

Székely Balázs

+

 

2012

Ignéczi Ádám

Földtudomány

BSc

Az akkumulációs területarány módszer optimalizálása outlet gleccserekre

Nagy Balázs

+

 

2012

Józsa Gabriella

Földtudomány

BSc

A bányászat tájformáló (degradációs) hatásainak vizsgálata a Bakony-vidéken

Móga János

-

 

2012

Kaproncai Melinda

Geográfus

MSc

Tanösvénytervezés vulkanológiai és geomorfológiai szempontok alapján a Fekete-hegyen

Karátson Dávid

-

 

2012

Kelemen Csilla

Földtudomány

BSc

A Tisza Tokaj feletti vízgyűjtő területének természetföldrajzi jellemzése

Varga György

-

 

2012

Kiss Katalin

Geográfus

MSc

Lefolyás-modellezés a Rába folyó vízgyűjtőjén

Telbisz Tamás

+

 

2012

Kolár Anna

Geográfus

MSc

A Berettyó-Körös vidék mocsárvilágának átalakulása

Nagy Balázs

+

 

2012

Kovács Ádám

Földrajz

BSc

A Dunántúli-középhegység hidrogeológiai jellemzése, küönös tekintettel a Hévízi-tóra

Varga György

+

 

2012

Lipták Katalin

Földrajz tanár

kredites

A területalapú mezőgazdasági támogatások távérzékeléses ellenőrzése az Európai Unióban és Magyarországon

Mari László

-

 

2012

Németberta Emese Tünde

Földrajz

BSc

A Budaörsi-hegyek természetföldrajzi bemutatása

Mari László

+

 

2012

Parragh Lívia

Földrajz

BSc

Az Aral-tó jelenkori változásai, ezek okai és következményei

Telbisz Tamás

+

 

2012

Pretz Dániel József

Geográfus

MSc

Kerékpáros túratervező webalkalmazás létrehozása ESRI ArcGIS 10 Server környezetben

Sik András

-

 

2012

Stépán Réka

Földrajz

BSc

A vulkánkitörések légkörre gyakorolt hatásai és magyarországi észlelésük - a Tambora 1815-ös kitörése

Karátson Dávid

+

 

2012

Szabó Péter

Geográfus

MSc

Terepi adatgyűjtés valós idejű térképi megjelenítése webalkalmazással

Sik András

+

 

2012

Szenes Orsolya

Földrajz

BSc

A Léna-delta termokarsztos tavainak összehasonlító morfometriai vizsgálata egy kiválasztott terület alapján

Telbisz Tamás

-

 

2012

Szita Gyöngyvér

Földtudomány

BSc

Vízfolyások jégképződési folyamata; A Mura jégviszonyainak jellemzése

Varga György

+

 

2012

Szlavov Krisztián

Geográfus

MSc

Természetföldrajzi szempontú sérülékenységi vizsgálatok a váci Naszályon és déli előterében

Móga János

-

 

2011

Ádám Eszter

Geográfus

MSc

A Felső-hegy és a Szádelői-fennsík töbreinek morfometriai elemzése és az eredmény-térképek internetes publikálásának lehetőségei

Kohán Balázs, Telbisz Tamás

-

 

2011

Csámpai Elemér

Földrajz

BSc

A környezeti nevelés fogalma, értelmezései, és kapcsolata a "földrajz" tantárggyal

Kéri András

-

 

2011

Deák Márton

Geográfus

MSc

Marsi lávabarlangok keresése térinformatikai eszközökkel

Sik András

+

 

2011

Dékány Anett

Földrajz

BSc

A Tisza-vögy árvízvédelmének változása, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

Gábris Gyula

-

 

2011

Fábián Mária

Földrajz-Környezettan

kredites

Az erdei iskola szerepe a környezeti nevelésben és a terepi ismeretszerzésben

Kéri András

+

 

2011

Farkas Ákos

Geográfus

kredites

Térinformatikai alkalmazások a hidrológiai modellezésben

Telbisz Tamás

+

 

2011

Gyebnár Gergő

Geográfus

kredites

Növényborítás változás Solymár, Pilisvörösvár és Pilisszentiván térségében, a XVIII. Századtól napjainkig

Mari László

+

 

2011

Haraszti Bernadett

Földrajz

BSc

A Hárskúti-fennsík környezetterhelésének vizsgálata

Móga János

+

 

2011

Hegedűs Dóra

Geográfus

MSc

Cortina D'Ampezzo térségének felszínfejlődése: csuszamlásveszély elemzése és becslése GIS segítségével

Telbisz Tamás

+

 

2011

Jámbor Zsófia

Földtudomány

BSc

A Hévízi-tó környékének hidrogeológiája, változásainak vizsgálata vízszint adatsorok elemzésével

Kovács József

+

 

2011

Januska Krisztina

Földtudomány

BSc

Az Alsó-hegy hidrogeológiája

Móga János

-

 

2011

Kálmánfiné Ast Hajnalka

Földrajz tanár

kredites

Az Érd-Tétényi-fennsík kaptárköveinek információs rendszere

Mari László

-

 

2011

Kószó Anikó

Földtudomány

BSc

Geotermikus projektek megvalósításának természetföldrajzi háttere: egy törökbálinti esettanulmány

Karátson Dávid

-

 

2011

Köblös Gabriella

Geográfus

MSc

Vízminőség vizsgálat bakteriális közösségek feltérképezésével a Budai Karszton

Móga János, Bognár Csaba

-

 

2011

Laczkó Márk

Földrajz

BSc

Ártéri gazdálkodás, a múlt gyümölcsöskertje

Horváth Erzsébet, Balogh Péter

-

 

2011

Látos Tamás

Földrajz

BSc

Egy üledékes síkság a Marson: A Victoria kráter fejlődéstörténete és őskörnyezet-rekonstrukciója

Sik András

-

 

2011

Molnár Rita

Földrajz

BSc

Az Által-ér nitrogén- és foszforformáinak változása 1975 és 2005 között

Varga György

+

 

2011

Mravik Enikő

Földrajz tanár

kredites

A tanösvények szerepe a földrajzoktatásban és a környezeti nevelésben

Kéri András

+

 

2011

Pap Krisztián

Földrajz

BSc

Másodlagos karbonátok a magyarországi löszös szakirodalomban

Horváth Erzsébet

+

 

2011

Szabó Bálint Péter

Földtudomány

BSc

Az emberi történelem legnagyobb vulkánkitöréseinek globális hatásai

Nagy Balázs

+

 

2011

Szemes Éva

Földrajz

BSc

A Hévízi-tó földrajzi környezete és vízhozam változásának okai

Telbisz Tamás

+

 

2011

Szokol Adrienn

Földrajz

BSc

A pilisi Hosszú-hegy csoport barlangjainak bemutatása

Telbisz Tamás

+

 

2011

Végh Tamás

Földrajz

BSc

Dunakömlőd geomorfológiája és a csárda utcai löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

+

 

2010

Bándy Renáta

Földrajz-Környezettan

kredites

Az Ürömi-víznyelő és vízgyűjtő területének környezeti állapota

Móga János

-

 

2010

Barta Gabriella

Geográfus

kredites

Másodlagos karbonátok a süttői löszfeltárásban

Horváth Erzsébet

+

 

2010

Bendek Diána

Földrajz tanár

kredites

Arborétumok

 

+

 

2010

Döme Gabriella

Geográfus

kredites

Gödöllői-dombsági mintaerület mezőgazdasági potenciáljának felmérése és értékelése

Papp Sándor

+

 

2010

Farkas Alexandra

Földtudomány

BSc

Amikor megtörik a fény - Halojelenségek

Kiricsi Ágnes

+

 

2010

Fodor Emőke

Geográfus

kredites

A Persányi-hegység salakkúpjainak morfometriai elemzése

Karátson Dávid

+

 

2010

Gál Gábor

Földtudomány

BSc

A dél-kínai karsztvidék és világörökségei

Horváth Gergely

+

 

2010

Gál Judit

Földtudomány

BSc

Egyes dunántúli vízfolyások tektonikai, geomorfológiai elemzése

Székely Balázs, Karátson Dávid

+

 

2010

Galgóczi Tamás

Geográfus

kredites

A Debeli Namet gleccser állapotváltozásának vizsgálata

Nagy Balázs

+

 

2010

Hortobágyi Borbála

Földrajz

BSc

A csapadék és a talajvízszint kapcsolatának elemzése a Duna-Tisza köze területén az 1951-2009 között időszakban

Varga György

+

 

2010

Kaproncai Melinda

Földtudomány

BSc

A Tapolcai-medence tanúhegyeinek geomorfológiai vizsgálata térinformatikai módszerek segítségével 

Karátson Dávid

+

 

2010

Kása Gabriella

Földrajz

BSc

Új-Zéland, a dinamikusan változó szigetország

Nagy Balázs

+

 

2010

Kása Ilona

Geográfus

kredites

A paksi téglagyári löszfeltárás másodlagos karbonátjainak leíró bemutatása

Horváth Erzsébet

+

 

2010

Kisréti Ákos

Földrajz

BSc

A tűz és a jég találkozása Izlandon

Mari László

+

 

2010

Nemes Eszter

Geográfus

kredites

A Gödöllői-dombvidék bronzkori és árpád-kori antropogén felszínalaktani vizsgálata

Horváth Erzsébet

-

 

2010

Palaczki Botond

Földrajz

BSc

Lejtős tömegmozgások kutatása

Mari László

-

 

2010

Pásztor Dániel

Földrajz

BSc

Budapest és Bécs zöldfelületeinek elemzése űrfelvételeken, szabad szoftver által

Mari László

-

 

2010

Persa Virág

Földrajz

BSc

A víztározók okozta földrengések

Telbisz Tamás

+

 

2010

Szabó Attila

Földrajz - Környezettan

kredites

A kétszntű földrajz érettségi topográfiai követelményeinek megjelenése az ELTE-TTK Földrajz BSc képzésében

Kéri András

+

 

2010

Szabó Judit Alexandra

Földtudomány

BSc

A swath analízis gyakorlati alkalmazása

Telbisz Tamás

+

 

2010

Szabó Péter

Földrajz

BSc

Antropogén csuszamlások - csuszamlás a Vajont-völgyben

Telbisz Tamás

+

 

2010

Székely Árpád

Geográfus

kredites

Töbörmorfológiai vizsgálatok az Észak-Albán-Alpokban

Telbisz Tamás

+

 

2010

Tánczos Bernadett

Földrajz

BSc

Talajtani vizsgálatok az Aggteleki-karszt területén

Móga János

+

 

2010

Vígh-Tarsonyi Gergő

Geográfus

kredites

Környezeti változások a Kelemen-havasokban a periglaciális övezet határán

Nagy Balázs

+

 

2009

Jánosik Eszter

Földrajz

BSc

A klímaváltozás általános hatásai és rekonstrukciója periglaciális környezetben

Mari László

+

 

2009

Kiss Katalin

Földrajz

BSc

A Retyezát pleisztocénben eljegesedett területének kutatástörténeti eredményei

Mari László

+

 

2009

Kocsis Gábor

Geográfus

kredites

Elhagyott folyómedrek vizsgálata a Rábaközben

Gábris Gyula

+

 

2009

Őrsi Anna

Geográfus

kredites

Geodiverzitás-vizsgálat egy nyugat-bükki mintaterületen

Móga János

+

 

2009

Perge Kinga

Geográfus

kredites

Térinformatikai módszerek alkalmazása poljék elemzésére a Dinaridák egy mintaterületén

Telbisz Tamás

+

 

2009

Süveges Dorottya

Geográfus

kredites

A Gerecse hegység felszín alatti vizeink jellemzése

Kovács József, Gál Nóra

+

 

2009

Szabó Flóra

Földtudomány

BSc

Izland jéggel borított területei

Nagy Balázs

-

 

2009

Szekeres Róbert

Geográfus

kredites

Területhasznosítási változások a pilisvörösvári-medencében a 18. századtól napjainkig az ökológiai potenciál tükrében

Mari László

-

 

2009

Török Viktor

Geográfus

kredites

A Szuha-patak hidrológiája

Mari László

-

 

2009

Vass Viktória

Geográfus

kredites

Mendei és Mende környéki löszfeltárások térképezése és elemzése

Horváth Erzsébet

-

 

2009

Vései Attila

Geográfus

kredites

A nógrádverőcei löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

-

 

2009

Zboray Nóra

Földrajz

BSc

Az utolsó eljegesedések rekonstrukciója a Nagy-Pietrosz térségében (Radnai-havasok)

Nagy Balázs

+

 

2008

Császár Anetta

Földrajz

 

Ökoturizmus és környezeti nevelés Magyarországon

Kéri András

-

 

2008

Görgényi András

Geográfus

 

Bronz- és vaskori tájformálás a Pilis és a Visegrádi-hegység területén

Horváth Erzsébet

-

 

2008

Jári Róbert

Földrajz

 

Két keréken – a terepkerékpározás környezeti hatásai

Kéri András

-

 

2008

Simon János

Földrajz kieg.

 

Szigliget és a Tapolcai-medence – Szigliget hegyeinek általános természetföldrajzi képe

Mari László

-

 

2007

Berec Béla

Földrajz

 

Megfigyelések a Tisza délvidéki hatásterületén 

Gábris Gyula

-

 

2007

Csákvári Kristóf

Geográfus

 

Természeti és társadalmi változások a Bodrogköz nyugati részén az utolsó kétszáz évben

Gábris Gyula

-

 

2007

Cseh Zoltán

Földrajz

 

Hortobágy, mint idegenforgalmi célpont

Kéri András

-

 

2007

Diószegi Éva

Földrajz

 

Eger a kezdetektől napjainkig

Mari László

-

 

2007

Halász Noel

 

 

Középiskolai atlaszok összehasonlító elemzése, térképhasználat

Kéri András

-

 

2007

Homonnay Zsombor

Geográfus

 

A Káli-medence területhasználat-változásának vizsgálata térinformatikai módszerekkel

Mari László

-

 

2007

Mikita András

Geográfus

 

Lefolyás modellezés digitális domborzatmodell alapján

Telbisz Tamás

-

 

2007

Pálinkás Melinda

Földrajz

 

Markáns szerkezetmorfológiájú területek elemzése DDM-ekből levezetett térképek alapján

Telbisz Tamás

-

 

2007

Seress-Kótai Eszter

Földrajz

 

Tanösvények szerepe a földrajzoktatásban és a környezeti nevelésben

Kéri András

-

 

2007

Tóth János

Geográfus

 

Mederelmozdulás a Duna Csepel-sziget menti szakaszán az első és a negyedik vízrajzi felmérés között

Gábris Gyula

-

 

2007

Varga Ádám

Geográfus

 

Az Aggteleki-karszt és a Bükk hegység összehasonlító töbör-morfometriai elemzése térinformatikai módszerek segítségével

Telbisz Tamás

-

 

2006

Adonyi Jenő

Földrajz

 

A műanyag hulladékok csökkentésének és újrahasznosításának a lehetőségei (biológiailag lebomló műanyagok, szelektív hulladékgyűjtés, megelőzés)

Munkácsi Béla

-

 

2006

Bereczky Bence

Geográfus

 

A Biokovo-hegység (Horvátország) karsztmorfológiai elemzése digitális domborzatmodell alapján

Telbisz Tamás

-

 

2006

Egervári Nóra

 

 

A Tapolcai-karszt környezeti állapotának bemutatása

Móga János

-

 

2006

Iváncsy Bernadett

Földrajz

 

Információs technológiák alkalmazása a középiskolai földrajz tanításában és az érettségi felkészítésben

Kéri András

-

 

2006

Kóródy Gergely

Geográfus

 

A lineáris erózió vizsgálata a Mórágy–Geresdi-dombságban

Telbisz Tamás

-

 

2006

Lőrentey Kálmán

Geográfus

 

Fejezetek a szabad repülés földrajzából

Telbisz Tamás

-

 

2006

Németh Szilvia

Földrajz

 

A székesfehérvári Sóstó – Homokbánya Természetvédelmi Terület komplex földrajzi bemutatása

Mari László

-

 

2006

Némethné Gyulavári Éva

Földrajz kieg

 

A negyedidőszaki klímaváltozások kutatásának története

Horváth Erzsébet

-

 

2006

Tornyi László

Földrajz kieg

 

A globális éghajlat változása és ennek következményei Magyarországon

Horváth Erzsébet

-

 

2006

Zétényi András

Geográfus

 

A felszínborítás változása az Ócsai Tájvédelmi Körzet északi részén

Mari László

-

 

2005

Jekkel Csaba

Geográfus

 

Salgótarján gazdaságában bekövetkezett változások hatásának vizsgálata távérzékeléses és térinformatikai módszerekkel

Mari László

-

 

2005

Nagy Mónika

Földrajz kieg.

 

A Brit-szigetek eljegesedése a pleisztocénben

Gábris Gyula

-

 

2005

Némedi Mónika

Földrajz kieg.

 

Új-Zéland természeti értékei, Nemzeti Parkjai 

Gábris Gyula

-

 

2005

Szabó Lénárd

Földrajz

 

Barlangfejlődés a Canin-fennsík mélyén

Mari László

-

 

2005

Szakál Ádám Márton

Geográfus

 

A beépített területek domborzatkörnyezeti változásai Budapest I. kerületének példáján 

Nemerkényi Antal

-

 

2005

Valyon Nóra

Földrajz

 

Geomorfológiai elemzések a Bükk digitális domborzatmodellje alapján

Telbisz Tamás

-

 

2004

Bárány Edina

Földrajz

 

A természetföldrajzi tényezők hatása Erdély etnikai mozaikosságának kialakulására és a székelyföldi magyarság megmaradására

Nemerkényi Antal

-

 

2004

Haratik Imre

Geográfus

 

A Bükk-fennsíki Zsidó-rét és környezetének geomorfológiai értékelése és a töbörkitöltések szedimentológiai vizsgálata

Telbisz Tamás

-

 

2004

Kohán Balázs

Geográfus

 

Magyarország digitális domborzatmodelljének kialakítása az SRTM-adatbázis alapján és ennek felhasználása meteorológiai adatok térbeli interpolációjához

Telbisz Tamás

-

 

2004

Nagy Izabella

Geográfus

 

Ártéri víztározás lehetőségének vizsgálata a Nagykörűi-öblözetben

Gábris Gyula

-

 

2004

Németh György

Földrajz kieg.

 

Székely András, a geográfia klasszikusa

Gábris Gyula

-

 

2004

Szemes Antal

Földrajz kieg.

 

Teraszüledékek összehasonlító vizsgálata a Dunakanyarban

Horváth Erzsébet

-

 

2003

Bod Csilla Emese

Földrajz

 

Az ártéri víztározás lehetőségeinek vizsgálata a Tiszaalpár környéki ártéri öblözet területén

Gábris Gyula

-

 

2003

Fejér ádám

Földrajz

 

Ártéri gazdálkodás és mederváltozások a Tisza–Körös összefolyásának vidékén a vízrendezések óta

Gábris Gyula

-

 

2003

Juhász Judit

Geográfus

 

A Zala pleisztocén kapturája

Gábris Gyula

-

 

2003

Szuhi Attila

Geográfus

 

Esztergom és Dorog környékének tájhasználat-változása az őskortól 1784-ig

Gábris Gyula

-

 

2003

Vajda petra

Geográfus

 

Tőzeglápok háromdimenziós szerkezete: francia esettanulmányok

Gábris Gyula

-

 

2002

Csapka Ivett

Földrajz

 

Budapest környezeti változásai a Tabán, a Ferencváros és a Margit-sziget vizsgálata türkében

Nemerkényi Antal

-

 

2002

Cservenyák Erika

Geográfus

 

Ökológiai gazdálkodás kialakításának lehetősége az Ipoly mentén

Papp Sándor - Mari László

-

 

2002

Csillag Katalin

Földrajz

 

Változások Magyarország idegenforgalmában

Miczek György

-

 

2002

Csiszár Gábor

Földrajz

 

A Magyar Földrajzi Társaság külkapcsolatai Lóczy második elnöksége idején

Nemerkényi Antal

-

 

2002

Hajagos Ildikó

Földrajz-hidrológia

 

A Vértes és a Gerecse-hegység karszthidrológiai vizsgálata

Horváth Erzsébet

-

 

2002

Hrabovszky János

Geográfus

 

A Dera-patak menti illegális hulladéklerakó feltérképezése és környezeti hatásvizsgálata

Karátson Dávid

-

 

2002

Kovács Péter

Geográfus

 

A Rába árvízhidrológiai jellemzése

Varga György - Szlávik Lajos

-

 

2002

Letenyei Orsolya

Földrajz

 

A kastélyturizmus, mint a településfejlesztés egyik eszköze

Miczek György

-

 

2002

Nyárfás Gabriella

Földrajz

 

Az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák Karszt Nemzeti Park természetvédelmi tevékenysége és térségük környezetvédelmi problémái

Szabó Mária

-

 

2002

Orbán György

Geográfus

 

Folyóvízi felszínforma – csoportok vizsgálata a Taktaköz területén

Gábris Gyula

-

 

2002

Pitti Melinda

Földrajz

 

A projekt-pedagógia alkalmazása a földrajz tanításában a hagyományos pedagógiát folytató gimnáziumokban és egy alternatív gimnáziumban

Miczek György

-

 

2002

Somhegyi Andrea

Geográfus

 

Az ártéri víztározás lehetőségének vizsgálata egy Tisza-menti ártéri öblözet területén

Gábris Gyula

-

 

2002

Szabóné Bencze Rita

Földrajz kieg.

 

A Tisza-szabályozás és az ősi ártéri gazdálkodás története a Szolnok–Vezsenyi Tisza szakasz tükrében

Gábris Gyula

-

 

2002

Tégen Katalin

Földrajz-hidrológia

 

Komárom–Esztergom megye bányászatának környezeti hatásai és a bányarekultiváció lehetőségei

Karátson Dávid

-

 

2002

Varga Péter

Földrajz

 

Mecsek – Villány üdülőkörzet

Miczek György

-

 

2002

Zagyi Péter

Földrajz

 

Magyarország mezőségi jellegű talajtípusainak összehasonlító vizsgálata a nemzetközi talajosztályozási rendszerek tükrében

Papp Sándor

-

 

2000

Andóné Hentes Valéria

Földrajz kieg.

 

Falusi turizmus Heves megyében - 2000

Miczek György

-

498

2000

Balla Péter

Geográfus

 

Tájváltozások bemutatása légifénykép interpretáció alapján egy felső-szigetközi mintaterület példáján

Szabó Mária

-

500

2000

Csorba Erika

Földrajz

 

Lakóhelyem, Dorog környezeti állapotának jellemzése

Mari László

-

504

2000

Dobozi Eszter

Földrajz-Geográfus

 

Területhasznosítási lehetőségek az Ipoly alsó folyása mentén

Papp Sándor

-

505

2000

Dutkó András Ákos

Földrajz

 

A Bükk dolináinak statisztikai elemzése

Mari László

-

553

2000

Holcsek Bernadett

Földrajz

 

A Balaton partvonalának és környékének változásai az évszázadok során. A táj átalakulásának szemléltetése topográfiai térképeken végzett felszínborítottsági vizsgálatok alapján

Nemerkényi Antal

-

554

2000

Horváth Anikó

Geográfus

 

Újholocén paleoklíma-rekonstrukció Duna menti régészeti lelőhelyek alapján

Gábris Gyula

-

508

2000

Kereszturi Ákos

Földrajz

 

Marsbéli folyóvölgyek morfológiai és morfometriai vizsgálata

Mari László

-

511

2000

Kiss Gábor

Földrajz

 

Az űrfelvételek felhasználási lehetőségei a gimnáziumi földrajz tanításában

Miczek György

-

512

2000

Kormos Zoltán

Földrajz

 

A falusi turizmus jelene és jövője a Dörögdi-medencében

Miczek György

-

515

2000

Kosztyó Károly

Földrajz

 

A Szernye-mocsár és környékének természetföldrajzi leírása és tájhasználata

Gábris Gyula

-

514

2000

Kovács Dunai Gyöngyi

Földrajz kieg.

 

Rehabilitációs lehetőségek a tatai Öreg-tavon

Mari László

-

516

2000

Kuti Tünde

Geográfus

 

A Zala vízminőség-szabályozási problémái és az oxigén háztartás modellezése

Varga György-Jolánkai Géza

-

555

2000

Madarász Balázs

Földrajz

 

A települési szilárd hulladéklerakók környezeti problémái

Papp Sándor

-

521

2000

Madjász Julianna

Földrajz kieg.

 

Természetföldrajzi kísérletek a középiskolában

Karátson Dávid

-

520

2000

Nyerges Attila

Földrajz

 

Az Aggteleki-karszt ismeretes zsombolyainak felszín alatti morfológiája

Zámbó László

-

526

2000

Pintér Ákos

Földrajz

 

A tőzeglápok és alkalmazásuk a késő glaciális, illetve a holocén paleokörnyezet kutatásában

Gábris Gyula

-

528

2000

Pintér István

Földrajz

 

A bicskei kistérség idegenforgalmi feldolgozása az Európai Unió turizmuspolitikájának figyelembevételével

Miczek György

-

529

2000

Rédeiné Kőhalmi Alice

Földrajz kieg.

 

Az írásvetítő fóliák felhasználási lehetőségei az általános természeti földrajz középiskolai oktatásában

Miczek György

-

532

2000

Reinics Rita

Földrajz-Geográfus

 

A Fejér megyei Sárrét negyedidőszaki fejlődéstörténete

Gábris Gyula

-

559

2000

Ruszkiczay- Rüdiger Zsófia

Geográfus

 

A Sajó-Hernád hordalékkúp déli részén választott mintaterület későglaciális–holocén fejlődése

Gábris Gyula

-

534

2000

Simonics László

Földrajz-Hidrológia

 

A Balatont tápláló néhány jelentősebb északi parti kisvízfolyás hidrológiai és vízminőségi jellemzőinek vizsgálata

Varga György

-

538

2000

Szabó Edina

Földrajz

 

Az oszlopos-sokszöges elválás kialakulása magyarországi példákon

Karátson Dávid

-

539

2000

Varga György

Földrajz

 

A tájtervezés támogatása térinformatikai rendszerrel

Mari László

-

549

2000

Vereszki Tibor

Földrajz

 

Pomáz történeti földrajza - A természetföldrajzi környezet változása Pomázon és környékén az utóbbi 200 évben

Gábris Gyula

-

560

1999

Árgay Zoltán

Földrajz-Geográfus

 

Nagy időtávlatú felszínborítás változások térinformációs elemzésének megalapozása Dorog környéki terület példáján

Mari László

-

453

1999

Bakai Andrea

Földrajz

 

Békés megye idegenforgalma

Miczek György

-

551

1999

Balogh Péter

Földrajz

 

A tájhasználat átalakulása (A Közép-Tiszavidéki vízrendezés és tanulságai Nagykörű példáján)

Gábris Gyula

-

494

1999

Bánhidi Krisztina

Földrajz

 

A galgahévízi löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

-

454

1999

Déri Tamás

Földrajz kieg.

 

Az írásvetítő információhordozók. Fajtáik a földrajztanár szemszögéből

Miczek György

-

460

1999

Földi Balázs

Geográfus

 

A természeti környezet átalakítása Kisterenye térségében a XVIII. század végétől napjainkig

Papp Sándor

-

462

1999

Hargitai Henrik

Földrajz-Geográfus

 

Iográfia avagy az Io földrajza, hegyeinek és vulkáni központjainak alaktana és felszíni eloszlása

Gábris Gyula

-

465

1999

Kovács Györgyi

Földrajz

 

A Borsodi-ártér és a Sajó-hordalékkúp tájhasználatának változásai 1783 és 1983 között

Gábris Gyula

-

474

1999

Lévay Attila

Geográfus

 

A természetes életterek jelenlegi és várható változásai az M0 autóút tervezett nyugati szakasza mentén

Mari László

-

477

1999

Maurics András

Geográfus

 

A lahóca-hegyi ércbányászat és környezetvédelmi aspektusai

Karátson Dávid

-

479

1999

Nagy Tibor

Geográfus

 

A Budai-hegységben illegálisan lerakott települési szilárd hulladék földrajzi vizsgálata

Papp Sándor

-

481

1999

Novothny Ágnes

Geográfus

 

A ceglédberceli löszfeltárás vizsgálata lumineszcenciás kormeghatározási módszerrel

Horváth Erzsébet

-

482

1999

Sarf György

Földrajz

 

A Velencei-tavi üdülőkörzet idegenforgalmi földrajza

Miczek György

-

484

1999

Szandányi Emese

Földrajz-Geográfus KF

 

Horizontális mederváltozások a Dunán Paks és Baja között az 1780-as évektől napjainkig AutoCAD R12 program segítségével

Tímár Gábor

-

486

1999

Ujházy Kolos

Geográfus

 

A Duna-Tisza közi homokmozgási periódusok idejének vizsgálata egy dunavarsányi homokfeltárás termo- és optikai lumineszcens, valamint radiokarbon kormeghatározása alapján

Gábris Gyula

-

490

1998

Babidorics Judit

Geográfus-Hidrológus

 

A budapesti termálvizek izotópos vizsgálata

Papp Sándor

-

414

1998

Bodon Andrea

Földrajz

 

A földrajzi környezet változása a Dél-Tiszántúlon a honfoglalástól. A Kőrös-Maros Nemzeti Park, mint a fennmaradt természeti értékek őre

Gábris Gyula

-

417

1998

Bólya Éva

Földrajz-Geográfus

 

Antropogén tevékenység okozta geomorfológiai és környezeti változások Budapest beépített területein

Nemerkényi Antal

-

418

1998

Csató Szilvia

Geográfus

 

Gödöllő egyedi tájértékei, a kataszterezés elméleti kérdései és gyakorlati megvalósítása

Papp Sándor - Duhay Gábor

-

419

1998

Csekő Árpád

Geográfus

 

Az űrfelvételek középpont-osztályozásának pontosságvizsgálata és a pontosság növelése multitemporális adatrendszer felhasználásával

Mari László-Suba Zsuzsanna

-

420

1998

Márkus Veronika

Földrajz

 

Veszprém megye idegenforgalma, különös tekintettel a Balaton-partra

Miczek György

-

431

1998

Mattányi Zsolt

Geográfus

 

Biatorbágy egyedi tájérték-katasztere és a feladattal kapcsolatos problémák elemzése

Papp Sándor-Duhay Gábor

-

432

1998

Seregélyi Anikó

Földrajz

 

Nyugtalan kalderák - a Campi Flegrei, Long Valley és a Rabaul-kaldera történeti aktivitása

Karátson Dávid

-

438

1998

Szokolay Zsolt

Földrajz

 

 A bolgár turizmus átalakulása és mai problémái - A Rila–Pirin régió szerepe a bolgár turizmus megújulásában  

Miczek György

-

489

1998

Tálas Zsuzsanna

Földrajz

 

A környezetvédelem szerepe a középiskolai földrajzoktatásban

Nemerkényi Antal

-

444

1998

Tóth Tibor

Földrajz-Hidrológia

 

Az emberi tevékenység hatásai a Fertő táj változó képében. - Az emberi tényező tájformáló szerepének térképi és légifelvételes vizsgálata a Fertőrákosi-öböl és Fertőrákos példáján

Nemerkényi Antal

-

446

1998

Voith Petra

Geográfus

 

Egyedi tájértékek kataszterezése a Pilis- és a Visegrádi-hegység példáján

Papp Sándor - Duhay Gábor

-

447

1998

Zán Gabriella

Geográfus

 

A területhasznosítás időbeli változásának vizsgálata Adony területén, térinformatikai módszerek felhasználásával, az I. Katonai Felméréstől kezdődően napjainkig

Gábris Gyula

-

451

1997

Bors József

Földrajz

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park ökoturisztikai fejlesztési lehetőségei

Miczek György

-

389

1997

Kalocsai Richárd

Földrajz

 

A Körösök vidékének természetföldrajzi tényezői, mint a Körös-Maros Nemzeti Park létrejöttének feltételei

Papp Sándor

-

426

1997

Keresztes Enikő

Földrajz

 

A Hargita-hegység nyugati vulkáni fennsíkja a szakirodalom és a terepi megfigyelések tükrében

Karátson Dávid

-

394

1997

Patai Orsolya

Földrajz

 

A szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre idegenforgalmában és az oktatásban betöltött szerepe

Miczek György

-

401

1997

Ringhofer János

Földrajz

 

"A Hálózat" avagy -egy pályázat továbbgondolása, másképpen -vándorló Erdei Iskolák a Kárpát-medencében

Nemerkényi Antal

-

402

1997

Sólyom Péter

Földrajz

 

A kármorfológia helye a glaciológiában (kárpáti és balkáni cirkusz-völgyek morfometriájának példáján)

Nemerkényi Antal

-

403

1997

Somorjai Zoltán

Földrajz

 

A jósvafői Nagy-Tohonya forrás csapadék eredetű áradásait kialakító tényezők vizsgálata  

Zámbó László

-

404

1997

Szarvák János

Földrajz-Angol

 

A kiemelt üdülőkörzetek szerepének változása Magyarország idegenforgalmában (a nyolcvanas évek közepétől napjainkig)

Miczek György

-

407

1997

Telbisz Tamás

Földrajz-Matematika

 

Geomorfológiai megfigyelések a pilisi Fekete-hegyen és Kétágú-hegyen

Mari László

-

408

1997

Telek Tibor

Földrajz

 

A Duna-Tisza köze jelenkori talajvízhelyzetének kialakulása

Szalai József

-

409

1996

Deák Ágnes

Földrajz-Spanyol

 

Természetvédelmünk Kaán Károly nyomában – A geomorfológia tükrében

Karátson Dávid

-

383

1996

Kiss Andrea

Földrajz

 

A Tatai-medence és a Gerecse-vidék természeti adottságai az idegenforgalmi potenciál tükrében

Miczek György

-

374

1996

Rogovszky Zoltán

Földrajz-Biológia

 

Iskolai terepgyakorlatok és azok tervezése

Nemerkényi Antal-Huszár Zsuzsanna

-

377

1996

Todorovic Tamara

Földrajz

 

Muravidék természetföldrajzi vázlata

Nemerkényi Antal

-

379

1996

Varga Magdolna

Földrajz-Biológia

 

A Tapolcai-medence morfológiai vizsgálata légi- és űrfelvételek alapján

Nemerkényi Antal-Timár Gábor

-

380

1996

Vincze Ildikó

Földrajz

 

Ráckeve idegenforgalmi helyzetének vizsgálata

Miczek György

-

381

1995

Barta Géza

Földrajz

 

Karsztmorfológiai megfigyelések a pádisi karszton

Mari László

-

348

1995

Bibó István

Földrajz

 

A maarok általános és Kárpát-medencei sajátosságai a pinci maar részletesebb bemutatásával

Karátson Dávid

-

349

1995

Boa Péter

Földrajz

 

A balatonedericsi "Csodabogyós"-barlang leírása

Mari László

-

345

1995

Csurja Edit

Földrajz

 

A Zempléni Tájvédelmi Körzet és Térsége

Papp Sándor

-

344

1995

Kecskeméti Kinga

Földrajz-Angol

 

Mikroklíma-vizsgálatok a Kelet-afrikai-árok lefolyástalan sóstavainak partján (Eyasi- és Nátron-tó, Észak-Tanzánia)

Gábris Gyula

-

351

1995

Nagy Balázs

Földrajz-Biológia

 

A glaciális formakincs összehasonlító vizsgálata a Kárpátokban

Nemerkényi Antal

-

347

1995

Sasvári Gabriella

Földrajz-Biológia

 

Görögország idegenforgalmi földrajza

Miczek György

-

352

1995

Szalai Zoltán

Földrajz

 

Mikrokörnyezet-típusok meghatározása bükkaljai összehasonlító mikroklíma mérések alapján (Tard)

Papp Sándor

-

350

1995

Tőzsér Pál

Földrajz-Geográfus

 

Az észak-tanzániai Oldoinyo Lengai vulkán fejlődéstörténete és morfológiája

Gábris Gyula

-

346

1994

Valkó Barnabás

Földrajz

 

A fraktálgeometria alkalmazásának lehetőségei vízhálózatok vizsgálatában

Géczi Gábor

-

335

1994

Vassné Kiss Renáta

Földrajz

 

Az egyetlen Föld című filmsorozat felhasználási lehetőségei az I. gimnáziumi tananyagban

Nemerkényi Antal

-

330

1994

Zsoffay Klára

Földrajz-Biológia

 

Zöld útitárs. Magyarországi útikalauz. (Mintaív: a Börzsöny-hegység útikalauza)

Miczek György

-

336

1993

Bärnkopf Zsolt

Földrajz

 

Új utak keresése a földrajzoktatásban. A három éves földrajz oktatás elsős tankönyvének elemzése

Miczek György

-

382

1993

Gyéressy Balázs

Földrajz kieg.

 

Magyarországi kőzettani terepgyakorlat

Papp Sándor

-

320

1993

Hajnal János

Földrajz kieg.

 

Falusi turizmus Magyarországon

Miczek György

-

325

1993

Huszár Tamás

Földrajz

 

A fraktáldimenzió alkalmazásának lehetőségei a Börzsöny-hegység vízhálózatának jellemzésére

Géczi Gábor

-

327

1993

Juhász Bernadett

Földrajz

 

A Váli-víz vízgyűjtő területének vízföldrajzi jellemzése

Varga György

-

323

1993

Krisztel Siegfried

Földrajz-Biológia

 

A környezetvédelem a gimnáziumi földrajzoktatásban

Papp Sándor

-

322

1993

Sevecsekné Hosszú Mária

Földrajz kieg.

 

A Holdkráterek morfometriai vizsgálata

Gábris Gyula

-

324

1993

Stockinger Éva

Földrajz

 

A "Vulkáni működés" című diasorozat felhasználási lehetőségei a gimnáziumi tananyagban

Nemerkényi Antal

-

321

1993

Tóth Attila

Földrajz

 

A Zempléni hegység idegenforgalmi földrajza

Miczek György

-

326

1991

Kiss Gabriella

Földrajz-Biológia

 

A budapesti termál-karsztforrások hidrológiai kérdései

Sárváry István

-

343

1990

Bíró Ferenc

Földrajz

 

Geomorfológiai és hidrogeográfiai megfigyelések a Tápió vidéken

Gábris Gyula

-

340

1987

Lampert Zoltán

Földrajz

 

A vízfolyások különböző típusú vízhozamai és a meander méretek közötti összefüggések vizsgálata

Gábris Gyula

-

342

?

Kiss Szabolcs

Geográfus

 

Vulkanológiai és morfometriai vizsgálatok a Visegrádi-hegység északi, Keserűs-hegyi térségében

Karátson Dávid

-

 

?

Kovács Viktor

Földrajz

 

Adatok a Zempléni-hegység ásványainak ismeretéhez

Gábris Gyula

-

319

?

Nyerges Dóra

 

 

 

 

-