Diplomamunka archívum

Itt közvetlen hozzáférés nincs, a témavezetőtől vagy magától a szakdolgozótól lehet elkérni a szakdolgozatot.

Védés éve

Név

Szak(ok)

Képzési forma

Diplomamunka/Szakdolgozat címe

Témavezető(k)

2018

Sipos Fanni

Földtudomány

BSc

A Vezúv vulkanizmusához kapcsolódó veszélyforrások

Biró Tamás

2018

Vágó Csaba

Geográfus

MSc

Egykori jégárak rekonstrukciója a glaciális geomorfológia és térinformatikai eszközök segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében

Madarász Balázs, Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, Telbisz Tamás

2017

Cseri Zoltán

Geográfus

MSc

A bükkaljai ignimbritek mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájának jellemzői

Biró Tamás, Mártonné Dr. Szalay Emőke

2017

Schneck Tamás

Geográfus

MSc

A Karasica halastavainak árvízcsökkentő potenciálja hidrológiai modellezés alapján

Zsuffa István, Telbisz Tamás

2016

Fricz Gergely

Geográfus

MSc

3D Domborzatmodellek előálítása fotogrammetriai mószerek segítségével

Deák Márton

2016

Király Éva

Geográfus

MSc

Karszt-morfomertriai vizsgálatok a Vaskóhi-fennsíkon

Telbisz Tamás

2016

Kiss Gergő

Geográfus

MSc

Települési vizsgálatok 3D-s modellezéssel és objektum alapú képelemzéssel

Deák Márton, Tolnai Gábor

2016

Molnár-Göb Márton

Földtudomány

BSc

A pleisztocén eljegesedések és a karsztosodás kapcsolata a Nyugat-Balkánon

Telbisz Tamás

2016

Pásztor Gergely

Földrajz

BSc

Brigetio területének térinformatikai elemzése

Deák Márton

2015

Boér Ágnes

Geográfus

MSc

A Királyerdő-hegység felszínfejlődése térinformatikai elemzés alapján

Telbisz Tamás

2015

Dobozy Janka Júlia

Geográfus

MSc

Árvízi kockázatértékelés térinformatikai módszerekkel a Rába példáján

Sik András, Telbisz Tamás

2015

Fejős Irma

Geográfus

MSc

Ismeretterjesztési célú épületrekonstrukció 3D adatforrások integrálásával, Csabdi példáján

Deák Márton

2015

Kovács Dániel

Földtudomány

BSc

A Pilis és a Visegrádi-hegység felszínének térinformatikai összehasonlítása

Karátson Dávid, Kovács Gábor

2015

Kőfalvi Levente

Környezettudomány

BSc

A nyírbátori stallum faanyagának dendrokronológiai elemzése és származási helyének meghatározása

Árvai Mátyás, Kern Zoltán

2015

Miklós Péter

Geográfus

MSc

Poljék térinformatikai módszerekkel történő vizsgálata a Dinaridák területén

Telbisz Tamás

2015

Munkácsi Petra

Földtudomány

BSc

Kavicsanyag vizsgálatok az Aggteleki-karszton

Kiss Klaudia, Telbisz Tamás

2015

Nagy Zsuzsanna Margit

Földtudomány

BSc

Barlangokról alkotott kép a magyarországi
médiában és a közgondolkodásban

Telbisz Tamás

2015

Rada Mátyás

Geográfus

MSc

Erdőrezervátum vizsgálata műholdadatok alapján 

Deák Márton, Barcza Zoltán

2015

Sándor Ágnes

Geográfus

MSc

Az Aggteleki-karszt nagyobb forrásainak hidrológiai vizsgálata

Telbisz Tamás

2015

Schneck Tamás

Földrajz BSc

 

A Sebes-Körös és a Berettyó vízrajzi változásai

Gábris Gyula

2015

Süle Gábor

Földrajz

BSc

A hévízgyörki lösz-paleotalaj rétegsor vizsgálata, különös tekintettel a másodlagos karbonátokra

Barta Gabriella

2015

Szabó Péter

Hidrológus 

továbbképzés

Az Eger-víz hidrológiája

Telbisz Tamás

2015

Szabó-Márku Melinda

Hidrológus 

továbbképzés

A Szamos folyó hidrológiai jellemzőinek bemutatása és a Szamos-Kraszna közi árvízszint-csökkentő tározó feltöltődésének 2D-s hidrodinamikai modellvizsgálata

Telbisz Tamás

2015

Szakszon Dávid

Földrajz

BSc

A holdi poláris H2O vizsgálata térinformatikai-távérzékelési eszközökkel

Deák Márton

2015

Vida Csaba

Földrajz

BSc

Holdi leszállóhelyek vizsgálata GIS és RS módszerekkel

Deák Márton

2014

Csunderlik László

Geográfus

MSc

Légszennyezettség terjedési modellek webes GIS megjelenítési lehetőségei

Deák Márton, Mészáros Róbert

2014

Fekete Zsolt

Geográfus 

MSc

A Nyugat-magyarországi kavicstakaró geomorfológiája, és a Pinka kavicstakaró feltárása térinformatikai és terepi vizsgálatok felhsználásával

Gábris Gyula

2014

Keszler Orsolya

Geográfus

MSc

A Nagy Keleti-Erg homokformáinak vizsgálata digitális terepmodellek és űrfelvételek alapján

Telbisz Tamás

2014

Király Éva

Földtudomány

BSc

Karsztos dolinák kialakulása és rendszerezése, jelentőségük elméleti és gyakorlati szempontból

Telbisz Tamás

2014

Kovács Péter

Geográfus

MSc

Domborzati elemzések webes térinformatikai módszerekkel a Kapos vízgyűjtő példáján

Telbisz Tamás, Sik András

2014

Kozics Anikó

Geográfus

MSc

Domborzatmodellek készítése és felszíntípusok lehatárolása LiDAR adatok alapján egy hortobágyi mintaterületen

Telbisz Tamás

2014

Laczkó Márk

Geográfus

MSc

2013-as dunai árvíz által elöntött területek vizsgálata a Szentendrei-sziget déli részén

Telbisz Tamás

2014

Látos Tamás

Geográfus

MSc

A Déli-Kárpátok tönkfelszíneinek térinformatikai elemzése

Telbisz Tamás

2014

Nagy Réka

Földtudomány

BSc

Éghajlat és karsztosodás kapcsolata a szakirodalom alapján

Telbisz Tamás

2014

Pázmándi Edit

Földrajz

BSc

Izland legnagyobb természeti katasztrófáit okozó jökulhlaupok

Nagy Balázs

2014

Szokol Adrienn

Geográfus

MSc

Csepegővizek stabilizotóp- és vízkémiai vizsgálata a pilisi Ajándék- és Legény-barlangban

Czuppon György, Telbisz Tamás, Kiss Klaudia

2014

Tulézi Fruzsina

Geográfus

MSc

Hiperspektrális űrfelvétel alkalmazása talaj szervesanyag-tartalmának meghatározására

Deák Márton, Kiss Klaudia

2014

Virág Magdolna

Földrajz

kredites

A Rózsadombi barlangok térinformatikai elemzése

Mari László

2013

Árvai Mátyás

Geográfus

MSc

Egy máramarosi tőzegláp famaradványainak környezettörténeti szempontú faévgyűrű vizsgálata

Nagy Balázs, Kern Zoltán

2013

Bakos Dorottya

Földtudomány

BSc

A délnyugati-bükk negyedidőszaki felszínfejlődése

Móga János

2013

Csiki Viktória

Földrajz

BSc

Cseppkövek kormeghatározása és jelentőségük a paleoklimatológiai kutatásokban

Telbisz Tamás

2013

Csonka Diána

Földtudomány 

BSc

A Mátra hegység negyedidőszaki felszínfejlődése

Horváth Erzsébet

2013

Dobozy Janka Júlia

Földrajz

BSc

A Balaton vízszint-szabályozásának legutóbbi mintegy 200 éves története

Varga György

2013

Eisam Eldeen Fatima

Geográfus

MSc

Völgyhálozat-fejlődés vizsgálata geomorfometriai módszerekkel a Torockói-hegység példáján

Telbisz Tamás

2013

Hamar Bálint Dániel

Földtudomány

BSc

A hadászat antropogén geomorfológiai nyomai Nyugat-Magyarországon

Nagy Balázs

2013

Horváth Diána

Földtudomány

BSc

A kis jégkorszak hatása az Alpok eljegesedésére

Nagy Balázs

2013

Kisréti Ákos

Geográfus

MSc

ELTE Lágymányosi Campus interaktív webalkalmazás fejlesztése Esri ArcGIS környezetben

Sik András

2013

Komlós Dániel

Földrajz

BSc

A Kis-Antillák aktív szigeteinek vulkanológiai vizsgálata különös tekintettel a vulkáni törmeléklavinákra

Karátson Dávid

2013

Lányi Nóra

Földtudomány

BSc

Magyarországi geoparkok, Értékek, működés, feladatok -

Nagy Balázs

2013

Lénárt Sára

Földrajz, Környezettan

kredites

Lovas tanösvény tervezése a Vértesben

Kéri András

2013

Megyeri Máté

Földrajz

BSc

A szilvás-kői vulkanizmus felszínfejlődése

Karátson Dávid

2013

Milinkó István

Földrajz

BSc

Érd és környékének felszínfejlődése, különös tekintettel a negyedidőszaki folyamatokra

Horváth Erzsébet

2013

Nagy Domonkos

Földrajz

BSc

A Budai-hegység karsztjainak bemutatása és az antropogén hatások összegyűjtése

Telbisz Tamás

2013

Német Anna

Földtudomány

BSc

Madeira vulkanosztratigráfiai és geomorfológiai viszonyai

Karátson Dávid

2013

Nickmann Anett

Földrajz

BSc

A Bakony-Balaton Geopark geomorfológiai nevezetességei és sérülékenységük bemutatása

Telbisz Tamás

2013

Novák Gergely

Földrajz

BSc

Árvízvédelem Magyarországon , különös tekintettel az árvízvédelm térinformatikai hátterére

Sik András

2013

Pethes Andrea

Földtud.

BSc

Fejezetek Omán természetföldrajzából

Gábris Gyula

2013

Rada Mátyás

Földrajz

BSc

MODIS NDVI idősorok vizsgálata Magyarország területére 2003-2012 között

Barcza Zoltán, Mari László

2013

Szemes Éva

Geográfus

MSc

A Balaton vízkészlet-változásának vizsgálata digitális domborzatmodellek alkalmazásával

Telbisz Tamás

2013

Tegzes Mária

Földrajz

BSc

Földrajzos megfigyelések a tatai Kálvária-dombon, Múzeumpedagógiai lehetőségek a Geológus-kertben

Makádi Mariann

2013

Váczi Andrea

Környezettudomány

MSc

A természet és a társadalom összefüggéseinek vizsgálata térinformatikai eszközökkel. A Sajó és Hernád folyók közti tájak példáján keresztül

Telbisz Tamás

2013

Végh Tamás

Geográfus

MSc

Digitális domborzatmodellek és többváltozós statisztikai elemző módszerek alkalmazása geomorfológiai és völgyfejlődési vizsgálatokban

Horváth Erzsébet

2013

Vereb Viktor

Földtudomány

BSc

A hasznosi diatómaföldes feltárás vulkanoszedimentológiai és petrográfiai vizsgálata

Karátson Dávid

2013

Zemény Alíz 

Földtudomány

BSc

A Tongariro vulkanizmusa és a 201208.06-i kitörésének ismertetése

Karátson Dávid

2012

Ábrahám Attila

Geográfus

MSc

A Maglić térségének és a Durmitornak negyedidőszaki eljegesedésének összehasonlítása

Nagy Balázs

2012

Bánfalvi Attila

Földrajz

BSc

A mohácsi csata színterének természetföldrajzi viszonyai

Gábris Gyula

2012

Barabás Zoltán

Földrajz

BSc

Vízmosások a Mars krátereiben

Kereszturi Ákos

2012

Bíró Tamás

Földrajz

BSc

Vulkanogén homokkő-előfordulások vizsgálata a Budai-hegység felső-eocén összleteiben

Karátson Dávid

2012

Csernátoni Attila Olivér

Geográfus

MSc

Az erdélyi Királyerdő-hegység karsztfennsíkjának geomorfológiája és karsztformáinak térinformatikai elemzése

Telbisz Tamás

2012

Damm Viktória Dóra

Földrajz

BSc

A csepeli Királyerdő környezetföldrajza

Karátson Dávid

2012

Darányi Flóra

Földtudomány

BSc

Kis-Ázsia magashegységeinek eljegesedése

Nagy Balázs

2012

Dömötör Nikolett

Földrajz

BSc

A Nógrád-Gömöri Bazaltvidék vulkanosságának áttekintése

Karátson Dávid

2012

Dömsödi Áron

Földrajz

BSc

Tanösvény a Pilis-tetőn

Kéri András

2012

Dudás Nikolett

Geográfus

MSc

A Villánykövesdi téglagyár lösz-paleotalaj sorozatának vizsgálata

Horváth Erzsébet

2012

Fehér Eszter

Földrajz

BSc

A hazai geotermikus energiahasznosítás helyzete és a termálvíz-visszasajtolás időszerű problémái

Karátson Dávid

2012

Fekete Zsolt

Földtudomány

BSc

A nyugat-magyarországi kavicstakaró helyzete és morfológiája, a Pinka-fennsík vizsgálatával

Kovács Gábor

2012

Gál Judit

Geográfus

MSc

A doreni csuszamlás vizsgálata a geomorfológiai környezet tükrében

Székely Balázs

2012

Ignéczi Ádám

Földtudomány

BSc

Az akkumulációs területarány módszer optimalizálása outlet gleccserekre

Nagy Balázs

2012

Józsa Gabriella

Földtudomány

BSc

A bányászat tájformáló (degradációs) hatásainak vizsgálata a Bakony-vidéken

Móga János

2012

Kaproncai Melinda

Geográfus

MSc

Tanösvénytervezés vulkanológiai és geomorfológiai szempontok alapján a Fekete-hegyen

Karátson Dávid

2012

Kelemen Csilla

Földtudomány

BSc

A Tisza Tokaj feletti vízgyűjtő területének természetföldrajzi jellemzése

Varga György

2012

Kiss Katalin

Geográfus

MSc

Lefolyás-modellezés a Rába folyó vízgyűjtőjén

Telbisz Tamás

2012

Kolár Anna

Geográfus

MSc

A Berettyó-Körös vidék mocsárvilágának átalakulása

Nagy Balázs

2012

Kovács Ádám

Földrajz

BSc

A Dunántúli-középhegység hidrogeológiai jellemzése, küönös tekintettel a Hévízi-tóra

Varga György

2012

Lipták Katalin

Földrajz tanár

kredites

A területalapú mezőgazdasági támogatások távérzékeléses ellenőrzése az Európai Unióban és Magyarországon

Mari László

2012

Németberta Emese Tünde

Földrajz

BSc

A Budaörsi-hegyek természetföldrajzi bemutatása

Mari László

2012

Parragh Lívia

Földrajz

BSc

Az Aral-tó jelenkori változásai, ezek okai és következményei

Telbisz Tamás

2012

Pretz Dániel József

Geográfus

MSc

Kerékpáros túratervező webalkalmazás létrehozása ESRI ArcGIS 10 Server környezetben

Sik András

2012

Stépán Réka

Földrajz

BSc

A vulkánkitörések légkörre gyakorolt hatásai és magyarországi észlelésük, a Tambora 1815-ös kitörése

Karátson Dávid

2012

Szabó Péter

Geográfus

MSc

Terepi adatgyűjtés valós idejű térképi megjelenítése webalkalmazással

Sik András

2012

Szenes Orsolya

Földrajz

BSc

A Léna-delta termokarsztos tavainak összehasonlító morfometriai vizsgálata egy kiválasztott terület alapján

Telbisz Tamás

2012

Szita Gyöngyvér

Földtudomány

BSc

Vízfolyások jégképződési folyamata; A Mura jégviszonyainak jellemzése

Varga György

2012

Szlavov Krisztián

Geográfus

MSc

Természetföldrajzi szempontú sérülékenységi vizsgálatok a váci Naszályon és déli előterében

Móga János

2011

Ádám Eszter

Geográfus

MSc

A Felső-hegy és a Szádelői-fennsík töbreinek morfometriai elemzése és az eredmény-térképek internetes publikálásának lehetőségei

Kohán Balázs, Telbisz Tamás

2011

Árvai Mátyás

Földrajz

BSc

Miről mesél egy 130 éves térkép?, Jégmaradványok nyomában a Magas-Tátra déli oldalán

Nagy Balázs

2011

Bali Mihály

Földrajz-Környezettan

kredites

Térképhasználat és ábraelemzés vizsgálata 10-17 éves diákok körében

Kéri András

2011

Besenyi Anna

Földrajz

BSc

Ember és környezet viszonyának változása a Kárpát-medencében

Karátson Dávid

2011

Csámpai Elemér

Földrajz

BSc

A környezeti nevelés fogalma, értelmezései, és kapcsolata a "földrajz" tantárggyal

Kéri András

2011

Deák Márton

Geográfus

MSc

Marsi lávabarlangok keresése térinformatikai eszközökkel

Sik András

2011

Dékány Anett

Földrajz

BSc

A Tisza-vögy árvízvédelmének változása, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

Gábris Gyula

2011

Fábián Mária

Földrajz-Környezettan

kredites

Az erdei iskola szerepe a környezeti nevelésben és a terepi ismeretszerzésben

Kéri András

2011

Farkas Ákos

Geográfus

kredites

Térinformatikai alkalmazások a hidrológiai modellezésben

Telbisz Tamás

2011

Gyebnár Gergő

Geográfus

kredites

Növényborítás változás Solymár, Pilisvörösvár és Pilisszentiván térségében, a XVIII. Századtól napjainkig

Mari László

2011

Haraszti Bernadett

Földrajz

BSc

A Hárskúti-fennsík környezetterhelésének vizsgálata

Móga János

2011

Hegedűs Dóra

Geográfus

MSc

Cortina D'Ampezzo térségének felszínfejlődése: csuszamlásveszély elemzése és becslése GIS segítségével

Telbisz Tamás

2011

Jámbor Zsófia

Földtudomány

BSc

A Hévízi-tó környékének hidrogeológiája, változásainak vizsgálata vízszint adatsorok elemzésével

Kovács József

2011

Januska Krisztina

Földtudomány

BSc

Az Alsó-hegy hidrogeológiája

Móga János

2011

Kálmánfiné Ast Hajnalka

Földrajz tanár

kredites

Az Érd-Tétényi-fennsík kaptárköveinek információs rendszere

Mari László

2011

Kószó Anikó

Földtudomány

BSc

Geotermikus projektek megvalósításának természetföldrajzi háttere: egy törökbálinti esettanulmány

Karátson Dávid

2011

Köblös Gabriella

Geográfus

MSc

Vízminőség vizsgálat bakteriális közösségek feltérképezésével a Budai Karszton

Móga János, Bognár Csaba

2011

Laczkó Márk

Földrajz

BSc

Ártéri gazdálkodás, a múlt gyümölcsöskertje

Horváth Erzsébet, Balogh Péter

2011

Látos Tamás

Földrajz

BSc

Egy üledékes síkság a Marson: A Victoria kráter fejlődéstörténete és őskörnyezet-rekonstrukciója

Sik András

2011

Molnár Rita

Földrajz

BSc

Az Által-ér nitrogén- és foszforformáinak változása 1975 és 2005 között

Varga György

2011

Mravik Enikő

Földrajz tanár

kredites

A tanösvények szerepe a földrajzoktatásban és a környezeti nevelésben

Kéri András

2011

Pap Krisztián

Földrajz

BSc

Másodlagos karbonátok a magyarországi löszös szakirodalomban

Horváth Erzsébet

2011

Szabó Bálint Péter

Földtudomány

BSc

Az emberi történelem legnagyobb vulkánkitöréseinek globális hatásai

Nagy Balázs

2011

Szemes Éva

Földrajz

BSc

A Hévízi-tó földrajzi környezete és vízhozam változásának okai

Telbisz Tamás

2011

Szokol Adrienn

Földrajz

BSc

A pilisi Hosszú-hegy csoport barlangjainak bemutatása

Telbisz Tamás

2011

Végh Tamás

Földrajz

BSc

Dunakömlőd geomorfológiája és a csárda utcai löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

2010

Bándy Renáta

Földrajz-Környezettan

kredites

Az Ürömi-víznyelő és vízgyűjtő területének környezeti állapota

Móga János

2010

Barta Gabriella

Geográfus

kredites

Másodlagos karbonátok a süttői löszfeltárásban

Horváth Erzsébet

2010

Bendek Diána

Földrajz tanár

kredites

Arborétumok

 

2010

Döme Gabriella

Geográfus

kredites

Gödöllői-dombsági mintaerület mezőgazdasági potenciáljának felmérése és értékelése

Papp Sándor

2010

Farkas Alexandra

Földtudomány

BSc

Amikor megtörik a fény, Halojelenségek

Kiricsi Ágnes

2010

Fodor Emőke

Geográfus

kredites

A Persányi-hegység salakkúpjainak morfometriai elemzése

Karátson Dávid

2010

Gál Gábor

Földtudomány

BSc

A dél-kínai karsztvidék és világörökségei

Horváth Gergely

2010

Gál Judit

Földtudomány

BSc

Egyes dunántúli vízfolyások tektonikai, geomorfológiai elemzése

Székely Balázs, Karátson Dávid

2010

Galgóczi Tamás

Geográfus

kredites

A Debeli Namet gleccser állapotváltozásának vizsgálata

Nagy Balázs

2010

Gellért András Marcell

Környezettudomány

kredites

Termokarsztos mélyedések töbörmorfometriai vizsgálata távérzékelés segítségével, három nyugat-szibériai mintaterületen

Nagy Balázs, Telbisz Tamás

2010

Hortobágyi Borbála

Földrajz

BSc

A csapadék és a talajvízszint kapcsolatának elemzése a Duna-Tisza köze területén az 1951-2009 között időszakban

Varga György

2010

Joó Attila

Földrajz kieg.

 

Felhőtípusok kialakulási körülményeinek vizsgálata saját készítésű felvételek alapján

Dávid Árpád, Gábris Gyula

2010

Kaproncai Melinda

Földtudomány

BSc

A Tapolcai-medence tanúhegyeinek geomorfológiai vizsgálata térinformatikai módszerek segítségével 

Karátson Dávid

2010

Kása Gabriella

Földrajz

BSc

Új-Zéland, a dinamikusan változó szigetország

Nagy Balázs

2010

Kása Ilona

Geográfus

kredites

A paksi téglagyári löszfeltárás másodlagos karbonátjainak leíró bemutatása

Horváth Erzsébet

2010

Kerti Balázs

Földrajz

BSc

A Keleti- és Északi-Bakony barlangjainak elemzése

Mari László

2010

Kisréti Ákos

Földrajz

BSc

A tűz és a jég találkozása Izlandon

Mari László

2010

Nemes Eszter

Geográfus

kredites

A Gödöllői-dombvidék bronzkori és árpád-kori antropogén felszínalaktani vizsgálata

Horváth Erzsébet

2010

Palaczki Botond

Földrajz

BSc

Lejtős tömegmozgások kutatása

Mari László

2010

Pásztor Dániel

Földrajz

BSc

Budapest és Bécs zöldfelületeinek elemzése űrfelvételeken, szabad szoftver által

Mari László

2010

Peregi Zsolt

Térképész

kredites

A Szigetköz (Bős-Nagymarosi Vízlépcső) változásának  nyomonkövetése közepes felbontású műholdfelvételek felhasználásával

Mari László

2010

Persa Virág

Földrajz

BSc

A víztározók okozta földrengések

Telbisz Tamás

2010

Szabó Attila

Földrajz, Környezettan

kredites

A kétszntű földrajz érettségi topográfiai követelményeinek megjelenése az ELTE-TTK Földrajz BSc képzésében

Kéri András

2010

Szabó Judit Alexandra

Földtudomány

BSc

A swath analízis gyakorlati alkalmazása

Telbisz Tamás

2010

Szabó Péter

Földrajz

BSc

Antropogén csuszamlások, csuszamlás a Vajont-völgyben

Telbisz Tamás

2010

Székely Árpád

Geográfus

kredites

Töbörmorfológiai vizsgálatok az Észak-Albán-Alpokban

Telbisz Tamás

2010

Tánczos Bernadett

Földrajz

BSc

Talajtani vizsgálatok az Aggteleki-karszt területén

Móga János

2010

Vígh-Tarsonyi Gergő

Geográfus

kredites

Környezeti változások a Kelemen-havasokban a periglaciális övezet határán

Nagy Balázs

2009

Jánosik Eszter

Földrajz

BSc

A klímaváltozás általános hatásai és rekonstrukciója periglaciális környezetben

Mari László

2009

Kiss Katalin

Földrajz

BSc

A Retyezát pleisztocénben eljegesedett területének kutatástörténeti eredményei

Mari László

2009

Kocsis Gábor

Geográfus

kredites

Elhagyott folyómedrek vizsgálata a Rábaközben

Gábris Gyula

2009

Őrsi Anna

Geográfus

kredites

Geodiverzitás-vizsgálat egy nyugat-bükki mintaterületen

Móga János

2009

Perge Kinga

Geográfus

kredites

Térinformatikai módszerek alkalmazása poljék elemzésére a Dinaridák egy mintaterületén

Telbisz Tamás

2009

Süveges Dorottya

Geográfus

kredites

A Gerecse hegység felszín alatti vizeink jellemzése

Kovács József, Gál Nóra

2009

Szabó Flóra

Földtudomány

BSc

Izland jéggel borított területei

Nagy Balázs

2009

Szabó Katalin

Földtudomány

BSc

A kataszteri térképezés kezdetei Magyarországon (1856-1867)

Gábris Gyula

2009

Szekeres Róbert

Geográfus

kredites

Területhasznosítási változások a pilisvörösvári-medencében a 18. századtól napjainkig az ökológiai potenciál tükrében

Mari László

2009

Török Viktor

Geográfus

kredites

A Szuha-patak hidrológiája

Mari László

2009

Vass Viktória

Geográfus

kredites

Mendei és Mende környéki löszfeltárások térképezése és elemzése

Horváth Erzsébet

2009

Vései Attila

Geográfus

kredites

A nógrádverőcei löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

2009

Zboray Nóra

Földrajz

BSc

Az utolsó eljegesedések rekonstrukciója a Nagy-Pietrosz térségében (Radnai-havasok)

Nagy Balázs

2008

Császár Anetta

Földrajz

 

Ökoturizmus és környezeti nevelés Magyarországon

Kéri András

2008

Görgényi András

Geográfus

 

Bronz- és vaskori tájformálás a Pilis és a Visegrádi-hegység területén

Horváth Erzsébet

2008

Jári Róbert

Földrajz

 

Két keréken – a terepkerékpározás környezeti hatásai

Kéri András

2008

Simon János

Földrajz kieg.

 

Szigliget és a Tapolcai-medence – Szigliget hegyeinek általános természetföldrajzi képe

Mari László

2007

Berec Béla

Földrajz

 

Megfigyelések a Tisza délvidéki hatásterületén 

Gábris Gyula

2007

Csákvári Kristóf

Geográfus

 

Természeti és társadalmi változások a Bodrogköz nyugati részén az utolsó kétszáz évben

Gábris Gyula

2007

Cseh Zoltán

Földrajz

 

Hortobágy, mint idegenforgalmi célpont

Kéri András

2007

Diószegi Éva

Földrajz

 

Eger a kezdetektől napjainkig

Mari László

2007

Halász Noel

 

 

Középiskolai atlaszok összehasonlító elemzése, térképhasználat

Kéri András

2007

Homonnay Zsombor

Geográfus

 

A Káli-medence területhasználat-változásának vizsgálata térinformatikai módszerekkel

Mari László

2007

Mikita András

Geográfus

 

Lefolyás modellezés digitális domborzatmodell alapján

Telbisz Tamás

2007

Pálinkás Melinda

Földrajz

 

Markáns szerkezetmorfológiájú területek elemzése DDM-ekből levezetett térképek alapján

Telbisz Tamás

2007

Seress-Kótai Eszter

Földrajz

 

Tanösvények szerepe a földrajzoktatásban és a környezeti nevelésben

Kéri András

2007

Tóth János

Geográfus

 

Mederelmozdulás a Duna Csepel-sziget menti szakaszán az első és a negyedik vízrajzi felmérés között

Gábris Gyula

2007

Varga Ádám

Geográfus

 

Az Aggteleki-karszt és a Bükk hegység összehasonlító töbör-morfometriai elemzése térinformatikai módszerek segítségével

Telbisz Tamás

2006

Adonyi Jenő

Földrajz

 

A műanyag hulladékok csökkentésének és újrahasznosításának a lehetőségei (biológiailag lebomló műanyagok, szelektív hulladékgyűjtés, megelőzés)

Munkácsi Béla

2006

Bereczky Bence

Geográfus

 

A Biokovo-hegység (Horvátország) karsztmorfológiai elemzése digitális domborzatmodell alapján

Telbisz Tamás

2006

Egervári Nóra

 

 

A Tapolcai-karszt környezeti állapotának bemutatása

Móga János

2006

Iváncsy Bernadett

Földrajz

 

Információs technológiák alkalmazása a középiskolai földrajz tanításában és az érettségi felkészítésben

Kéri András

2006

Józsa Borbála

Geográfus

 

Bükki Nagy-fennsík nyugati részének geomorfológiai térképezése

Mari László

2006

Kóródy Gergely

Geográfus

 

A lineáris erózió vizsgálata a Mórágy–Geresdi-dombságban

Telbisz Tamás

2006

Lőrentey Kálmán

Geográfus

 

Fejezetek a szabad repülés földrajzából

Telbisz Tamás

2006

Németh Szilvia

Földrajz

 

A székesfehérvári Sóstó – Homokbánya Természetvédelmi Terület komplex földrajzi bemutatása

Mari László

2006

Némethné Gyulavári Éva

Földrajz kieg

 

A negyedidőszaki klímaváltozások kutatásának története

Horváth Erzsébet

2006

Tornyi László

Földrajz kieg

 

A globális éghajlat változása és ennek következményei Magyarországon

Horváth Erzsébet

2006

Zétényi András

Geográfus

 

A felszínborítás változása az Ócsai Tájvédelmi Körzet északi részén

Mari László

2005

Jekkel Csaba

Geográfus

 

Salgótarján gazdaságában bekövetkezett változások hatásának vizsgálata távérzékeléses és térinformatikai módszerekkel

Mari László

2005

Nagy Mónika

Földrajz kieg.

 

A Brit-szigetek eljegesedése a pleisztocénben

Gábris Gyula

2005

Némedi Mónika

Földrajz kieg.

 

Új-Zéland természeti értékei, Nemzeti Parkjai 

Gábris Gyula

2005

Szabó Lénárd

Földrajz

 

Barlangfejlődés a Canin-fennsík mélyén

Mari László

2005

Szakál Ádám Márton

Geográfus

 

A beépített területek domborzatkörnyezeti változásai Budapest I. kerületének példáján 

Nemerkényi Antal

2005

Valyon Nóra

Földrajz

 

Geomorfológiai elemzések a Bükk digitális domborzatmodellje alapján

Telbisz Tamás

2004

Bárány Edina

Földrajz

 

A természetföldrajzi tényezők hatása Erdély etnikai mozaikosságának kialakulására és a székelyföldi magyarság megmaradására

Nemerkényi Antal

2004

Haratik Imre

Geográfus

 

A Bükk-fennsíki Zsidó-rét és környezetének geomorfológiai értékelése és a töbörkitöltések szedimentológiai vizsgálata

Telbisz Tamás

2004

Kohán Balázs

Geográfus

 

Magyarország digitális domborzatmodelljének kialakítása az SRTM-adatbázis alapján és ennek felhasználása meteorológiai adatok térbeli interpolációjához

Telbisz Tamás

2004

Nagy Izabella

Geográfus

 

Ártéri víztározás lehetőségének vizsgálata a Nagykörűi-öblözetben

Gábris Gyula

2004

Németh György

Földrajz kieg.

 

Székely András, a geográfia klasszikusa

Gábris Gyula

2004

Szemes Antal

Földrajz kieg.

 

Teraszüledékek összehasonlító vizsgálata a Dunakanyarban

Horváth Erzsébet

2003

Bod Csilla Emese

Földrajz

 

Az ártéri víztározás lehetőségeinek vizsgálata a Tiszaalpár környéki ártéri öblözet területén

Gábris Gyula

2003

Borzsák Sarolta

Geográfus

 

Beszivárgási viszonyok vizsgálata az Aggteleki-karsztvidéken

Mari László

2003

Fejér ádám

Földrajz

 

Ártéri gazdálkodás és mederváltozások a Tisza–Körös összefolyásának vidékén a vízrendezések óta

Gábris Gyula

2003

Juhász Judit

Geográfus

 

A Zala pleisztocén kapturája

Gábris Gyula

2003

Kopasz Imre

Geográfus

 

A mecseki Trió-barlang földtani, hidrológiai és genetikai  feldolgozása, különös tekintettel a barlang értékeire és azok oktatásban történő  hasznosítási lehetőségeire

Mari László

2003

Móricz Norbert

Geográfus

 

Az Őrségi Nemzeti Park turisztikai szempontú vizsgálata  térinformatikai módszerekkel

Mari László

2003

Nagykáldi Kinga

Geográfus

 

A Budaörsi-medence felszínborítottság változásának vizsgálata  távérzékeléses és térinformatikai módszerrel a XVIII. századtól napjainkig

Mari László

2003

Sárneczky Krisztián

Geográfus

 

A Földet veszélyeztető kisbolygók

Mari László

2003

Sik András

Geográfus

 

Jelenkori felszínfejlődés a Marson

Mari László

2003

Szuhi Attila

Geográfus

 

Esztergom és Dorog környékének tájhasználat-változása az őskortól 1784-ig

Gábris Gyula

2003

Vajda petra

Geográfus

 

Tőzeglápok háromdimenziós szerkezete: francia esettanulmányok

Gábris Gyula

2003

Vajdics Andrea

Geográfus

 

Az Aggteleki–Rudabányai-hegyvidék 1991 és 1998 közötti  felszínborítás-változásának vizsgálata

Mari László

2002

Csapka Ivett

Földrajz

 

Budapest környezeti változásai a Tabán, a Ferencváros és a Margit-sziget vizsgálata türkében

Nemerkényi Antal

2002

Cservenyák Erika

Geográfus

 

Ökológiai gazdálkodás kialakításának lehetősége az Ipoly mentén

Papp Sándor, Mari László

2002

Csillag Katalin

Földrajz

 

Változások Magyarország idegenforgalmában

Miczek György

2002

Csiszár Gábor

Földrajz

 

A Magyar Földrajzi Társaság külkapcsolatai Lóczy második elnöksége idején

Nemerkényi Antal

2002

Gyenes Márton

Földrajz

 

Szennyvíztisztító telepítési lehetőségei Pénzesgyőrben – Különös tekintettel a természetközeli módszerekre

Mari László

2002

Hajagos Ildikó

Földrajz-hidrológia

 

A Vértes és a Gerecse-hegység karszthidrológiai vizsgálata

Horváth Erzsébet

2002

Hrabovszky János

Geográfus

 

A Dera-patak menti illegális hulladéklerakó feltérképezése és környezeti hatásvizsgálata

Karátson Dávid

2002

Kovács Péter

Geográfus

 

A Rába árvízhidrológiai jellemzése

Varga György, Szlávik Lajos

2002

Letenyei Orsolya

Földrajz

 

A kastélyturizmus, mint a településfejlesztés egyik eszköze

Miczek György

2002

Nyárfás Gabriella

Földrajz

 

Az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák Karszt Nemzeti Park természetvédelmi tevékenysége és térségük környezetvédelmi problémái

Szabó Mária

2002

Orbán György

Geográfus

 

Folyóvízi felszínforma – csoportok vizsgálata a Taktaköz területén

Gábris Gyula

2002

Pitti Melinda

Földrajz

 

A projekt-pedagógia alkalmazása a földrajz tanításában a hagyományos pedagógiát folytató gimnáziumokban és egy alternatív gimnáziumban

Miczek György

2002

Rajczy Judit

Földrajz

 

Az árvizek hatása a tájhasznosítás típusainak kialakulására a  Bodrogköz egy mintaterületén

Mari László

2002

Somhegyi Andrea

Geográfus

 

Az ártéri víztározás lehetőségének vizsgálata egy Tisza-menti ártéri öblözet területén

Gábris Gyula

2002

Sváb Emese

Földrajz

 

A vízminőség-ellenőrzés spektrometriai lehetőségei a Balaton  példáján (Az alkalmas hullámhossz-tartományok kijelölése távérzékeléses vizsgálatokhoz)

Mari László

2002

Szabóné Bencze Rita

Földrajz kieg.

 

A Tisza-szabályozás és az ősi ártéri gazdálkodás története a Szolnok–Vezsenyi Tisza szakasz tükrében

Gábris Gyula

2002

Tégen Katalin

Földrajz-hidrológia

 

Komárom–Esztergom megye bányászatának környezeti hatásai és a bányarekultiváció lehetőségei

Karátson Dávid

2002

Varga Péter

Földrajz

 

Mecsek – Villány üdülőkörzet

Miczek György

2002

Zagyi Péter

Földrajz

 

Magyarország mezőségi jellegű talajtípusainak összehasonlító vizsgálata a nemzetközi talajosztályozási rendszerek tükrében

Papp Sándor

2000

Andóné Hentes Valéria

Földrajz kieg.

 

Falusi turizmus Heves megyében, 2000

Miczek György

2000

Balla Péter

Geográfus

 

Tájváltozások bemutatása légifénykép interpretáció alapján egy felső-szigetközi mintaterület példáján

Szabó Mária

2000

Csorba Erika

Földrajz

 

Lakóhelyem, Dorog környezeti állapotának jellemzése

Mari László

2000

Dobozi Eszter

Földrajz-Geográfus

 

Területhasznosítási lehetőségek az Ipoly alsó folyása mentén

Papp Sándor

2000

Dutkó András Ákos

Földrajz

 

A Bükk dolináinak statisztikai elemzése

Mari László

2000

Holcsek Bernadett

Földrajz

 

A Balaton partvonalának és környékének változásai az évszázadok során. A táj átalakulásának szemléltetése topográfiai térképeken végzett felszínborítottsági vizsgálatok alapján

Nemerkényi Antal

2000

Horváth Anikó

Geográfus

 

Újholocén paleoklíma-rekonstrukció Duna menti régészeti lelőhelyek alapján

Gábris Gyula

2000

Kereszturi Ákos

Földrajz

 

Marsbéli folyóvölgyek morfológiai és morfometriai vizsgálata

Mari László

2000

Kiss Gábor

Földrajz

 

Az űrfelvételek felhasználási lehetőségei a gimnáziumi földrajz tanításában

Miczek György

2000

Kormos Zoltán

Földrajz

 

A falusi turizmus jelene és jövője a Dörögdi-medencében

Miczek György

2000

Kosztyó Károly

Földrajz

 

A Szernye-mocsár és környékének természetföldrajzi leírása és tájhasználata

Gábris Gyula

2000

Kovács Dunai Gyöngyi

Földrajz kieg.

 

Rehabilitációs lehetőségek a tatai Öreg-tavon

Mari László

2000

Kuti Tünde

Geográfus

 

A Zala vízminőség-szabályozási problémái és az oxigén háztartás modellezése

Varga György-Jolánkai Géza

2000

Madarász Balázs

Földrajz

 

A települési szilárd hulladéklerakók környezeti problémái

Papp Sándor

2000

Madjász Julianna

Földrajz kieg.

 

Természetföldrajzi kísérletek a középiskolában

Karátson Dávid

2000

Nyerges Attila

Földrajz

 

Az Aggteleki-karszt ismeretes zsombolyainak felszín alatti morfológiája

Zámbó László

2000

Pintér Ákos

Földrajz

 

A tőzeglápok és alkalmazásuk a késő glaciális, illetve a holocén paleokörnyezet kutatásában

Gábris Gyula

2000

Pintér István

Földrajz

 

A bicskei kistérség idegenforgalmi feldolgozása az Európai Unió turizmuspolitikájának figyelembevételével

Miczek György

2000

Rédeiné Kőhalmi Alice

Földrajz kieg.

 

Az írásvetítő fóliák felhasználási lehetőségei az általános természeti földrajz középiskolai oktatásában

Miczek György

2000

Reinics Rita

Földrajz-Geográfus

 

A Fejér megyei Sárrét negyedidőszaki fejlődéstörténete

Gábris Gyula

2000

Ruszkiczay- Rüdiger Zsófia

Geográfus

 

A Sajó-Hernád hordalékkúp déli részén választott mintaterület későglaciális–holocén fejlődése

Gábris Gyula

2000

Simonics László

Földrajz-Hidrológia

 

A Balatont tápláló néhány jelentősebb északi parti kisvízfolyás hidrológiai és vízminőségi jellemzőinek vizsgálata

Varga György

2000

Szabó Edina

Földrajz

 

Az oszlopos-sokszöges elválás kialakulása magyarországi példákon

Karátson Dávid

2000

Varga György

Földrajz

 

A tájtervezés támogatása térinformatikai rendszerrel

Mari László

2000

Vereszki Tibor

Földrajz

 

Pomáz történeti földrajza, A természetföldrajzi környezet változása Pomázon és környékén az utóbbi 200 évben

Gábris Gyula

1999

Árgay Zoltán

Földrajz-Geográfus

 

Nagy időtávlatú felszínborítás változások térinformációs elemzésének megalapozása Dorog környéki terület példáján

Mari László

1999

Bakai Andrea

Földrajz

 

Békés megye idegenforgalma

Miczek György

1999

Balogh Péter

Földrajz

 

A tájhasználat átalakulása (A Közép-Tiszavidéki vízrendezés és tanulságai Nagykörű példáján)

Gábris Gyula

1999

Bánhidi Krisztina

Földrajz

 

A galgahévízi löszfeltárás vizsgálata

Horváth Erzsébet

1999

Déri Tamás

Földrajz kieg.

 

Az írásvetítő információhordozók. Fajtáik a földrajztanár szemszögéből

Miczek György

1999

Földi Balázs

Geográfus

 

A természeti környezet átalakítása Kisterenye térségében a XVIII. század végétől napjainkig

Papp Sándor

1999

Hargitai Henrik

Földrajz-Geográfus

 

Iográfia avagy az Io földrajza, hegyeinek és vulkáni központjainak alaktana és felszíni eloszlása

Gábris Gyula

1999

Kovács Györgyi

Földrajz

 

A Borsodi-ártér és a Sajó-hordalékkúp tájhasználatának változásai 1783 és 1983 között

Gábris Gyula

1999

Lévay Attila

Geográfus

 

A természetes életterek jelenlegi és várható változásai az M0 autóút tervezett nyugati szakasza mentén

Mari László

1999

Maurics András

Geográfus

 

A lahóca-hegyi ércbányászat és környezetvédelmi aspektusai

Karátson Dávid

1999

Nagy Tibor

Geográfus

 

A Budai-hegységben illegálisan lerakott települési szilárd hulladék földrajzi vizsgálata

Papp Sándor

1999

Novothny Ágnes

Geográfus

 

A ceglédberceli löszfeltárás vizsgálata lumineszcenciás kormeghatározási módszerrel

Horváth Erzsébet

1999

Sarf György

Földrajz

 

A Velencei-tavi üdülőkörzet idegenforgalmi földrajza

Miczek György

1999

Szandányi Emese

Földrajz-Geográfus KF

 

Horizontális mederváltozások a Dunán Paks és Baja között az 1780-as évektől napjainkig AutoCAD R12 program segítségével

Tímár Gábor

1999

Ujházy Kolos

Geográfus

 

A Duna-Tisza közi homokmozgási periódusok idejének vizsgálata egy dunavarsányi homokfeltárás termo- és optikai lumineszcens, valamint radiokarbon kormeghatározása alapján

Gábris Gyula

1998

Babidorics Judit

Geográfus-Hidrológus

 

A budapesti termálvizek izotópos vizsgálata

Papp Sándor

1998

Bodon Andrea

Földrajz

 

A földrajzi környezet változása a Dél-Tiszántúlon a honfoglalástól. A Kőrös-Maros Nemzeti Park, mint a fennmaradt természeti értékek őre

Gábris Gyula

1998

Bólya Éva

Földrajz-Geográfus

 

Antropogén tevékenység okozta geomorfológiai és környezeti változások Budapest beépített területein

Nemerkényi Antal

1998

Csató Szilvia

Geográfus

 

Gödöllő egyedi tájértékei, a kataszterezés elméleti kérdései és gyakorlati megvalósítása

Papp Sándor, Duhay Gábor

1998

Csekő Árpád

Geográfus

 

Az űrfelvételek középpont-osztályozásának pontosságvizsgálata és a pontosság növelése multitemporális adatrendszer felhasználásával

Mari László-Suba Zsuzsanna

1998

Márkus Veronika

Földrajz

 

Veszprém megye idegenforgalma, különös tekintettel a Balaton-partra

Miczek György

1998

Mattányi Zsolt

Geográfus

 

Biatorbágy egyedi tájérték-katasztere és a feladattal kapcsolatos problémák elemzése

Papp Sándor-Duhay Gábor

1998

Seregélyi Anikó

Földrajz

 

Nyugtalan kalderák, a Campi Flegrei, Long Valley és a Rabaul-kaldera történeti aktivitása

Karátson Dávid

1998

Szokolay Zsolt

Földrajz

 

 A bolgár turizmus átalakulása és mai problémái, A Rila–Pirin régió szerepe a bolgár turizmus megújulásában  

Miczek György

1998

Tálas Zsuzsanna

Földrajz

 

A környezetvédelem szerepe a középiskolai földrajzoktatásban

Nemerkényi Antal

1998

Tóth Tibor

Földrajz-Hidrológia

 

Az emberi tevékenység hatásai a Fertő táj változó képében., Az emberi tényező tájformáló szerepének térképi és légifelvételes vizsgálata a Fertőrákosi-öböl és Fertőrákos példáján

Nemerkényi Antal

1998

Voith Petra

Geográfus

 

Egyedi tájértékek kataszterezése a Pilis- és a Visegrádi-hegység példáján

Papp Sándor, Duhay Gábor

1998

Zán Gabriella

Geográfus

 

A területhasznosítás időbeli változásának vizsgálata Adony területén, térinformatikai módszerek felhasználásával, az I. Katonai Felméréstől kezdődően napjainkig

Gábris Gyula

1997

Bors József

Földrajz

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park ökoturisztikai fejlesztési lehetőségei

Miczek György

1997

Kalocsai Richárd

Földrajz

 

A Körösök vidékének természetföldrajzi tényezői, mint a Körös-Maros Nemzeti Park létrejöttének feltételei

Papp Sándor

1997

Keresztes Enikő

Földrajz

 

A Hargita-hegység nyugati vulkáni fennsíkja a szakirodalom és a terepi megfigyelések tükrében

Karátson Dávid

1997

Patai Orsolya

Földrajz

 

A szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre idegenforgalmában és az oktatásban betöltött szerepe

Miczek György

1997

Ringhofer János

Földrajz

 

"A Hálózat" avagy -egy pályázat továbbgondolása, másképpen -vándorló Erdei Iskolák a Kárpát-medencében

Nemerkényi Antal

1997

Sólyom Péter

Földrajz

 

A kármorfológia helye a glaciológiában (kárpáti és balkáni cirkusz-völgyek morfometriájának példáján)

Nemerkényi Antal

1997

Somorjai Zoltán

Földrajz

 

A jósvafői Nagy-Tohonya forrás csapadék eredetű áradásait kialakító tényezők vizsgálata  

Zámbó László

1997

Szarvák János

Földrajz-Angol

 

A kiemelt üdülőkörzetek szerepének változása Magyarország idegenforgalmában (a nyolcvanas évek közepétől napjainkig)

Miczek György

1997

Telbisz Tamás

Földrajz-Matematika

 

Geomorfológiai megfigyelések a pilisi Fekete-hegyen és Kétágú-hegyen

Mari László

1997

Telek Tibor

Földrajz

 

A Duna-Tisza köze jelenkori talajvízhelyzetének kialakulása

Szalai József

1996

Deák Ágnes

Földrajz-Spanyol

 

Természetvédelmünk Kaán Károly nyomában – A geomorfológia tükrében

Karátson Dávid

1996

Kiss Andrea

Földrajz

 

A Tatai-medence és a Gerecse-vidék természeti adottságai az idegenforgalmi potenciál tükrében

Miczek György

1996

Rogovszky Zoltán

Földrajz-Biológia

 

Iskolai terepgyakorlatok és azok tervezése

Nemerkényi Antal-Huszár Zsuzsanna

1996

Todorovic Tamara

Földrajz

 

Muravidék természetföldrajzi vázlata

Nemerkényi Antal

1996

Varga Magdolna

Földrajz-Biológia

 

A Tapolcai-medence morfológiai vizsgálata légi- és űrfelvételek alapján

Nemerkényi Antal-Timár Gábor

1996

Vincze Ildikó

Földrajz

 

Ráckeve idegenforgalmi helyzetének vizsgálata

Miczek György

1995

Barta Géza

Földrajz

 

Karsztmorfológiai megfigyelések a pádisi karszton

Mari László

1995

Bibó István

Földrajz

 

A maarok általános és Kárpát-medencei sajátosságai a pinci maar részletesebb bemutatásával

Karátson Dávid

1995

Boa Péter

Földrajz

 

A balatonedericsi "Csodabogyós"-barlang leírása

Mari László

1995

Csurja Edit

Földrajz

 

A Zempléni Tájvédelmi Körzet és Térsége

Papp Sándor

1995

Kecskeméti Kinga

Földrajz-Angol

 

Mikroklíma-vizsgálatok a Kelet-afrikai-árok lefolyástalan sóstavainak partján (Eyasi- és Nátron-tó, Észak-Tanzánia)

Gábris Gyula

1995

Nagy Balázs

Földrajz-Biológia

 

A glaciális formakincs összehasonlító vizsgálata a Kárpátokban

Nemerkényi Antal

1995

Sasvári Gabriella

Földrajz-Biológia

 

Görögország idegenforgalmi földrajza

Miczek György

1995

Szalai Zoltán

Földrajz

 

Mikrokörnyezet-típusok meghatározása bükkaljai összehasonlító mikroklíma mérések alapján (Tard)

Papp Sándor

1995

Tőzsér Pál

Földrajz-Geográfus

 

Az észak-tanzániai Oldoinyo Lengai vulkán fejlődéstörténete és morfológiája

Gábris Gyula

1994

Valkó Barnabás

Földrajz

 

A fraktálgeometria alkalmazásának lehetőségei vízhálózatok vizsgálatában

Géczi Gábor

1994

Vassné Kiss Renáta

Földrajz

 

Az egyetlen Föld című filmsorozat felhasználási lehetőségei az I. gimnáziumi tananyagban

Nemerkényi Antal

1994

Zsoffay Klára

Földrajz-Biológia

 

Zöld útitárs. Magyarországi útikalauz. (Mintaív: a Börzsöny-hegység útikalauza)

Miczek György

1993

Bärnkopf Zsolt

Földrajz

 

Új utak keresése a földrajzoktatásban. A három éves földrajz oktatás elsős tankönyvének elemzése

Miczek György

1993

Gyéressy Balázs

Földrajz kieg.

 

Magyarországi kőzettani terepgyakorlat

Papp Sándor

1993

Hajnal János

Földrajz kieg.

 

Falusi turizmus Magyarországon

Miczek György

1993

Huszár Tamás

Földrajz

 

A fraktáldimenzió alkalmazásának lehetőségei a Börzsöny-hegység vízhálózatának jellemzésére

Géczi Gábor

1993

Juhász Bernadett

Földrajz

 

A Váli-víz vízgyűjtő területének vízföldrajzi jellemzése

Varga György

1993

Krisztel Siegfried

Földrajz-Biológia

 

A környezetvédelem a gimnáziumi földrajzoktatásban

Papp Sándor

1993

Sevecsekné Hosszú Mária

Földrajz kieg.

 

A Holdkráterek morfometriai vizsgálata

Gábris Gyula

1993

Stockinger Éva

Földrajz

 

A "Vulkáni működés" című diasorozat felhasználási lehetőségei a gimnáziumi tananyagban

Nemerkényi Antal

1993

Tóth Attila

Földrajz

 

A Zempléni hegység idegenforgalmi földrajza

Miczek György

1991

Kiss Gabriella

Földrajz-Biológia

 

A budapesti termál-karsztforrások hidrológiai kérdései

Sárváry István

1990

Bíró Ferenc

Földrajz

 

Geomorfológiai és hidrogeográfiai megfigyelések a Tápió vidéken

Gábris Gyula

1987

Lampert Zoltán

Földrajz

 

A vízfolyások különböző típusú vízhozamai és a meander méretek közötti összefüggések vizsgálata

Gábris Gyula

n.a.

Kiss Szabolcs

Geográfus

 

Vulkanológiai és morfometriai vizsgálatok a Visegrádi-hegység északi, Keserűs-hegyi térségében

Karátson Dávid

n.a.

Kovács Viktor

Földrajz

 

Adatok a Zempléni-hegység ásványainak ismeretéhez

Gábris Gyula