Tanszéki projektek

Karátson Dávid

 • A Keleti-Kárpátok geokronológiai, vulkanológiai és geomorfológiai vizsgálata, résztvevő, magyar-román akadémiai együttműködés az MTA Atommagkutató Intézete, az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke, illetve az Institutul Geologie al Romaniei (Bukarest) és a SA Cuart (Nagybánya) közötti egyezmény alapján (1991-1993, 1994-1996);

 • Volcanological and geochemical studies in Miocene to Pliocene volcanic products of the Pannonian Basin, résztvevő, 05/2. sz. MTA/CNR akadémiai együttműködés az ELTE Kőzettan-Geokémiai és Természetföldrajzi Tanszéke, illetve az Universitá di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra (Firenze) és az Universitá di Urbino, Istituto di Vulcanologia e Geochimica (Urbino) között (1995-97).

 • A Börzsöny és a Bükkalja komplex vulkanológiai-geomorfológiai vizsgálata, témavezető, F015629 sz. OTKA-pályázat, 1995-98, 432 eFt.

 • A Mátra hegység és szomszédságának vulkanológiai-vulkánszerkezeti kutatása, témavezető, F026209 sz. OTKA-pályázat, 1998-2001, 800 eFt.

 • Vulkanológiai kirándulásvezetők alapadatgyűjtése és összeállítása, témavezető, 032774. sz. OTKA-pályázat, 2000-2002, 800 eFt.

 • A magyarországi miocén vulkanizmus összehasonlító vulkanoszedimentológiai és ősföldrajzi vizsgálata, témavezető, FKFP pályázat, 2000-2002, 2700 eFt.

 • Vulkanológiai kutatások az észak-magyarországi andezitvulkáni hegységekben, témavezető, T043644 sz. OTKA-pályázat, 2003-2006, 4400 eFT.

 • A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: a délkeleti Kárpátok kvarter magmatizmusa, résztvevő, T68587 sz. OTKA pályázat, 2007-2011, 1300 eft.

Barta Gabriella

 • 2010-2011: OTKA K68219 (2007-2011): A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok - résztvevő kutató

 • 2015-2016: TET_12_DE-1-2013-0019 TÉT Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés a hannoveri LIAG-al: Késő pleisztocén paleotalajok lokális változatainak összehasonlító elemzése  -  résztvevő kutató

 • 2016- : OTKA K119366: A löszök paleotalajainak genetikája, posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra - résztvevő kutató

 • 2016- : GINOP-2.3.2.-15-2016-00009 - Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ (IKER): Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése - résztvevő kutató

Gábris Gyula

 • 1983-1985: Magyarország kis- és középtájainak távérzékelési módszerekkel történő kutatása  -  témavezető

 • 1983-1985: Tihany tájvédelmi körzet geomorfológiai és geobotanikai feltárása  -  team tag

 • Újabb módszerek felhasználása a hazai közép- és felső-pleisztocén, valamint holocén földrajzi környezet változásának rekonstrukciója céljából

 • A területi kutatások földrajzi információs bázisának fejlesztése  - Művelődési és Közoktatási Minisztérium kutatási pályázata - témavezető

 • 1993-1995: Geográfus képzés beindítása -  FEFA  -  témavezető

 • 2002-2004: EU 5. keretprogram "Tisza River Project" - FEFA  -  résztémavezető

 • 2004-2006: EU-Life 03/H/000 291 projekt 1.2 részprogram  - a részprogram vezetője

OTKA:

 • Az Alföld paleohidrológiai kutatása  -  témavezető

 • 1989-1992: Paks környezetének neotektonikája  -  team tag

 • 1991-1994: Hétnyelvű földrajzi glosszárium magyarázóval  -  témavezető

 • 1997-2000: A földrajzi környezet és a társadalom változásai Magyarországon (18-20 század) -  témavezető

 • 2001-2003: Lumineszcens minta-előkészítő laboratórium berendezése (műszer pályázat)

 • 2001-2003: Paleo-folyódinamika: természeti és antropogén hatások szerepe a Középső-Tisza környezetváltozásaiban  -  témavezető

 • 2004-2008: A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz nyugati részén  -  témavezető

 • Urbángeológia  -  senior kutató, team tag

Horváth Erzsébet

 • Ifjúsági OTKA (1990-1993), témavezető;

 • 1999-2002: K+F 0180/1999 Újabb módszerek felhasználása a hazai közép és felsőpleisztocén valamint holocén kulcsfeltárások vizsgálatában a földrajzi környezet változásának rekonstrukciója céljából. - társkutató

 • 1999-2003: T 029798 Későmiocén-negyedkori szerkezetalakulás és felszínfejlődés a Gödöllői-dombság környezetében. - társkutató;

 • 2001-2004: T 0344979, Paleo-folyódinamika: természeti és antropogén hatások szerepe a Középső-Tisza környezetváltozásaiban. - társkutató;

 • 2006-2010: OTKA 62478 A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében. -  társkutató;

 • 2007-2011: OTKA K68219 A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok. - témavezető;

 • 2016-2020: OTKA K 119366  Horváth Erzsébet: A löszök paleotalajainak genetikája, posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra. - témavezető

Mari László

 • 2000-2002: FKFP 0152/2000 Természetvédelmi területek környezetének monitorozása térinformatikai és távérzékelési módszerekkel - témavezető;

 • 2000-2004: OTKA T033041 Nemzeti parkok védőzónájának kijelölése térinformatikai és távérzékelési módszerek felhasználásával - témavezető

 • 2012-2015: OTKA K104811 Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalom-földrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából - témavezető

Móga János

 • 2001: négy éves OTKA kutatási támogatás (T 035004 sz. pályázat) a Gömör–Tornai-karszt negyedidőszaki fejlődéstörténete és a Baradla-barlang üledékeinek paleomágneses vizsgálata c. kutatási témához,

 • 2000-2001: a Berettyó vízgyűjtőjének környezeti állapot felmérése a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen munkatársaival,

 • 2004: Magyar-kínai TéT csereprogram, Kunming-Budapest,

Nagy Balázs

 • 1995-től: alföldi folyóvízi geomorfológiai vizsgálatok

 • 1996-1998: OTKA: A Sajó-Hernád hordalékkúp felszínfejlődése  -  témavezető;

 • 1997-1998: TéT: magyar-lengyel: Kutatómunka a H. Arctowski antarktiszi bázison -  témavezető;

 • 1998, 2003, 2005: Antarktisz expedíciók. Antarktiszi oázisok környezetváltozása, periglaciális geomorfológiai vizsgálatok

 • 2000, 2005: sziklagleccser-vizsgálatok kis-ázsiai magashegységekben

 • 2000-től: holocén végi környezetrekonstrukció barlangi jégelemzések alapján (Eszkimó-jegesbarlang, Porcika-hóakna, 2007-től velebiti jegesbarlangok is)

 • 2001-től: A Radnai- és a Kelemen-havasok posztglaciális, periglaciális felszínfejlődése, holocén környezetrekonstrukció

 • 2006-2007: TéT: magyar-román: Az elmúlt öt évszázad környezetváltozásának tér- és időbeli változatossága a Kárpát-Pannon Térségben, RO-37, 2005, -  témavezető;

 • 2007-2009: TéT: magyar-horvát: Környezetváltozás karsztos területeken, CRO-04/2006, - témavezető;

 • 2003/06: FEFA: Az EU LIFE 03/H/000 291 projekt 1.1 részprogram -  résztvevő;

 • 2007-2009: FEFA: Castrum-Tétel Program, A Tétel-halom felszínfejlődése, környezetrekonstrukciója - Természetföldrajzi témavezető

 • 2013-2014: TéT: magyar-román, Oxygen isotope signal transferred from precipitation to tree ring studied along a moisture gradient from Hungary to Romania, TÉT_12_RO-1-2013-0014,  - résztvevő

 • 2013-2015: OTKA K108667 -  A brigetiói katonaváros és legiótábor komplex régészeti kutatása, résztvevő

Novothny Ágnes

 • 1999-2002: OTKA T29798. sz. pályázat "Későmiocén-negyedkori szerkezetalakulás és felszínfejlődés a Gödöllői-dombságban és környezetében."

 • 2007-2011: OTKA K68219. sz. pályázat “A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciója.”

 • 2009-2011: Részvétel a Baross Gábor programban - 2009. Lumineszcens előkészítő- és mérőlabor kialakítása az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetében a REG_KM_INFRA_09 (A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatására) pályázat támogatásával.

 • 2011-2015: OTKA PD 100315. sz. pályázat “Középső és Késő Pleisztocén löszrétegsorok lumineszcens kormeghatározása.”

 • 2015-2019: OTKA K115472. sz. pályázat “Eruptive rates and erosional dynamics of the Inner Carpathian volcanism as constrained by volumetry, radiometric chronology and paleomagnetism.”

 • 2016-2020: OTKA K119366 sz. pályázat „A löszök paleotalajainak genetikája, posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra”

Telbisz Tamás

 • 2001-2005: A karsztbeszivárgás fulvosav-transzport feltárása az aggteleki monitoring rendszer működésének keretében - OTKA, résztvevő kutató;

 • 2003-2006: Vulkanológiai kutatások az észak-magyarországi andezitvulkáni hegységekben  - OTKA, résztvevő kutató;

 • Magyarországi miocén vulkanizmus összehasonlító vulkanoszedimentológiai és ősföldrajzi vizsgálata  - FKFP, résztvevő kutató;

 • 2001-2002: A karsztkorrózió újabban feltárt tényezőinek környezetvédelmi szempontú vizsgálata japán és magyar karsztterületeken - TéT, résztvevő kutató

 • 2012-2015: Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalomföldrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából - OTKA, résztvevő kutató

 • 2012-2015: Karsztvidékek természeti és társadalmi tényezőinek összefüggés-vizsgálata térinformatikai módszerekkel - MTA Bolyai;

 • 2015-2019: Eruptive rates and erosional dynamics of the Inner Carpathian volcanism as constrained by volumetry, radiometric chronology and paleomagnetism  - OTKA, résztvevő kutató;

 • 2017-2021: Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján (NKFI, vezető kutató)

Árvai Mátyás

 • 2016-2020: Különböző geomorfológiai rendszerek közötti késő-pleisztocén és holocén kapcsolatok feltárása a Kárpát-medence DK részén  (OTKA K119309)