HALLGATÓI TÉMAKIÍRÁSOK 

A Természetföldrajzi Tanszék oktatói az alábbi témaköröket javasolják kidolgozásra hallgatói kutatómunka során:

Alapképzés (BSc):

 • A szatmárcsekei templom leégett tetőszerkezetéből származó gerendamaradványok dendrokronológiai elemzése (témavezető(k): Árvai Mátyás - Kern Zoltán)

 • Nyírbátori templom tölgymintáinak származási területének meghatározása (témavezető(k): Árvai Mátyás - Kern Zoltán)

 • Nagy energiájú, heves robbanásos vulkánkitörések elemzése (szakirodalmazás alapján) (témavezető(k): Biró Tamás)

 • Egy adott vulkáni terület vulkanológiai viszonyainak bemutatása (szakirodalmazás alapján) (témavezető(k): Biró Tamás)

 • Régészeti térinformatikai elemzések (témavezető(k): Deák Márton)

 • Paks környéki löszös területek szakirodalmának feldolgozása (témavezető(k): Horváth Erzsébet)

 • A csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép az Appennini-félszigeten (témavezető(k): Kohán Balázs - Kern Zoltán)

 • Az alpi csapadék stabil hidrogénizotóp-összetételének elemzése térinformatikai módszerekkel (témavezető(k): Kohán Balázs - Kern Zoltán)

 • Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: terepi vizsgálatok, mintagyűjtés, feltárások elemzése (témavezető(k): Karátson Dávid)

 • Karsztos rendszerek vizsgálata: karsztfejlődés, karszt- és barlangvédelem (témavezető(k): Móga János)

 • Ritkaságok és tömegtermékek a Természetföldrajzi Tanszék térképgyűjteményében (témavezető(k): Nagy Balázs)

 • Egy hazai terület antropogén geomorfológiai problémáinak elemzése – megoldási javaslatokkal (témavezető(k): Nagy Balázs)

 • Egy karsztterület / egy nagyobb régió (ország) karsztjainak jellemzése szakirodalom alapján (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Poljék jellemzése, melyek nem a Dinári-hegyvidéken fordulnak elő (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Geoturizmus karsztokon (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Védett területekre vonatkozó adatbázisok vizsgálata (témavezető(k): Telbisz Tamás)

Mesterképzés (MSc):

 • Tiszafa sugárirányú növekedésének kapcsolata az éghajlati paraméterek váltakozásával (témavezető(k): Árvai Mátyás - Kern Zoltán)

 • Cellulóz tartalom és stabil oxigén- és szénizotóp-összetételek évszakos változásának értelmezése falevelekben a termőhelyi és éghajlati adottságok figyelembevételével (megj: elsődleges célcsoport tölgyek, cser) (témavezető(k): Árvai Mátyás - Kern Zoltán)

 • Terepi vulklanológiai vizsgálatok Észak-Magyarországon (témavezető(k): Biró Tamás)

 • Névlegesen vízmentes ásványok vizsgálata vulkáni rendszerekben (témavezető(k): Biró Tamás)

 • Vegetációs és talajtani vizsgálatok távérzékelt adatokkal (témavezető(k): Deák Márton)

 • Légifotók készítése kis formátumú légieszközzel (témavezető(k): Deák Márton)

 • 3D felszínvizsgálat 3D pontfelhő alapján (témavezető(k): Deák Márton)

 • Geomorfológiai mikroformák elemzése 3D képfeldolgozással (témavezető(k): Deák Márton)

 • A Körösök hordalékkúpjának folyóvízi fejlődéstörténete (témavezető(k): Gábris Gyula)

 • A muhi csata természetföldrajzi környezete – miért csinálhattak a tatárok vérfürdőt a Sajó mocsaraiban (témavezető(k): Gábris Gyula)

 • A Szamos hordalékkúpjának folyóvízi fejlődéstörténete (témavezető(k): Gábris Gyula)

 • Löszök környezet-rekonstrukciós lehetőségei (témavezető(k): Horváth Erzsébet)

 • Löszös területek komplex vizsgálata: geomorfológia, feltárások leírása (témavezető(k): Horváth Erzsébet)

 • Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: lumineszcens és radiokarbon kormeghatározás, szedimentológiai vizsgálatok (témavezető(k): Karátson Dávid)

 • Vulkanológiai kutatások az Északi-középhegységben (témavezető(k): Karátson Dávid)

 • A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal (témavezető(k): Kohán Balázs - Kern Zoltán)

 • Az Antarktisz hó- és firnvizsgálatai alapján vázolt stabilizotópos tájképének összehasonlító elemzése (témavezető(k): Kohán Balázs - Kern Zoltán)

 • Az ibériai csapadék stabil oxigénizotóp-összetétele alapján vázolt tájkép (témavezető(k): Kohán Balázs - Kern Zoltán)

 • Egy romániai Maros-völgyszakasz régészeti-geomorfológiai elemzése (témavezető(k): Nagy Balázs)

 • Különböző terepi felbontású távérzékelt adatok felhasználásának lehetőségei a karsztkutatásban (témavezető(k): Mari László)

 • Egy hazai homok-, vagy löszrétegsor/fúrásmag lumineszcens kormeghatározása (témavezető(k): Novothny Ágnes)

 • Egy hazai löszrétegsor/fúrásmag lézeres szemcseméret vizsgálata (témavezető(k): Novothny Ágnes)

 • Folyóvízi rétegsor, vagy negyedidőszaki mederáthelyeződések lumineszcens kormeghatározása (témavezető(k): Novothny Ágnes)

 • Balkáni cirkuszvölgyek morfometriai vizsgálata (témavezető(k): Telbisz Tamás - Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

 • Összehasonlító morfometriai elemzés térinformatikai eszközökkel hazai vagy külföldi karsztterületekről, vulkáni területekről (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Új eszközök kipróbálása, tesztelése a digitális domborzatelemzés témakörében (pl. LiDAR, interpolációk) (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Szlovén területek LiDAR-alapú geomorfológiai elemzése (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Hidrológiai modellek alkalmazása egy kiválasztott mintaterületen (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Sivatagi formakincs elemzése digitális terepmodellek, ill. GoogleEarth segítségével (témavezető(k): Telbisz Tamás)

 • Felszínfejlődési modellek (számítógépes szimuláció) a geomorfológiában (témavezető(k): Telbisz Tamás)

   

Külső oktatók:

 • Talajtulajdonságok térképezése térinformatikai és geomatematikai eszközök segítségével (témavezető(k): Pásztor László - mesterképzés)

 • Webes térinformatikai alkalmazások összehasonlítása (témavezető(k): Sik András - alapképzés)

 • A Mars formakincsének vizsgálata távérzékelési és térinformatikai módszerekkel (témavezető(k): Sik András - mesterképzés)

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!