Hallgatói témakiírások

A Természetföldrajzi Tanszék oktatói az alábbi témaköröket javasolják kidolgozásra hallgatói kutatómunka során:

Alapképzés (BSc)

Nagy energiájú, heves robbanásos vulkánkitörések elemzése (szakirodalmazás alapján) (témavezető: Biró Tamás)

Egy adott vulkáni terület vulkanológiai viszonyainak bemutatása (szakirodalmazás alapján) (témavezető: Biró Tamás)

Régészeti térinformatikai elemzések (témavezető: Deák Márton)

Paks környéki löszös területek szakirodalmának feldolgozása (témavezető: Horváth Erzsébet)

Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: terepi vizsgálatok, mintagyűjtés, feltárások elemzése (témavezető: Karátson Dávid)

Ritkaságok és tömegtermékek a Természetföldrajzi Tanszék térképgyűjteményében (témavezető: Nagy Balázs)

Egy hazai terület antropogén geomorfológiai problémáinak elemzése – megoldási javaslatokkal (témavezető: Nagy Balázs)

Egy karsztterület / egy nagyobb régió (ország) karsztjainak jellemzése szakirodalom alapján (témavezető: Telbisz Tamás)

Geoturizmus karsztokon (témavezető: Telbisz Tamás)

Védett területekre vonatkozó adatbázisok vizsgálata (témavezető: Telbisz Tamás)

Mesterképzés (MSc):

Terepi vulkanológiai vizsgálatok Észak-Magyarországon (témavezető: Biró Tamás)

Névlegesen vízmentes ásványok vizsgálata vulkáni rendszerekben (témavezető: Biró Tamás

Légifotók készítése kis formátumú légieszközzel (témavezető: Deák Márton)

3D felszínvizsgálat 3D pontfelhő alapján (témavezető: Deák Márton)

Geomorfológiai mikroformák elemzése 3D képfeldolgozással (témavezető: Deák Márton)

Löszök környezet-rekonstrukciós lehetőségei (témavezető: Horváth Erzsébet)

Löszös területek komplex vizsgálata: geomorfológia, feltárások leírása (témavezető: Horváth Erzsébet)

Rétegtani vizsgálatok a Csomád vulkánon: lumineszcens és radiokarbon kormeghatározás, szedimentológiai vizsgálatok (témavezető: Karátson Dávid)

Vulkanológiai kutatások az Északi-középhegységben (témavezető: Karátson Dávid)

Egy romániai Maros-völgyszakasz régészeti-geomorfológiai elemzése (témavezető: Nagy Balázs)

Különböző terepi felbontású távérzékelt adatok felhasználásának lehetőségei a karsztkutatásban (témavezető: Mari László)

Egy hazai homok-, vagy löszrétegsor/fúrásmag lumineszcens kormeghatározása (témavezető: Novothny Ágnes)

Egy hazai löszrétegsor/fúrásmag lézeres szemcseméret vizsgálata (témavezető: Novothny Ágnes)

Folyóvízi rétegsor, vagy negyedidőszaki mederáthelyeződések lumineszcens kormeghatározása (témavezető: Novothny Ágnes)

Összehasonlító morfometriai elemzés térinformatikai eszközökkel hazai vagy külföldi karsztterületekről, vulkáni területekről (témavezető: Telbisz Tamás)

Új eszközök kipróbálása, tesztelése a digitális domborzatelemzés témakörében (pl. LiDAR, interpolációk) (témavezető: Telbisz Tamás)

Szlovén területek LiDAR-alapú geomorfológiai elemzése (témavezető: Telbisz Tamás)

Sivatagi formakincs elemzése digitális terepmodellek, ill. GoogleEarth segítségével (témavezető: Telbisz Tamás)

Felszínfejlődési modellek (számítógépes szimuláció) a geomorfológiában (témavezető: Telbisz Tamás)

Külső oktatók által javasolt témák (ezek mellé kell egy belső konzulens), inkább MSc szinten:

Talajtulajdonságok térképezése térinformatikai és geomatematikai eszközök segítségével (témavezető: Pásztor László)

Mangán-tartalmú bevonatok összehasonlító vizsgálata a mecseki (és más hazai) barlangokban (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

A Mecsek szferoidos karbonátképződményeinek terepi leírása és anyagvizsgálata, előfordulásaik és típusaik meghatározása (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

Allochton barlangi üledékek összehasonlító vizsgálata a feltételezett forrásterület kőzeteivel (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

A Nyugat-magyarországi kavicsos üledékek komplex összehasonlító vizsgálata (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

A Balkán-félsziget - Dinaridák utolsó eljegesedési maximum során ismert, térképezett gleccserek és jégtakarók egységes térinformatikai rendszerben való megjelenítése, egyensúlyi vonal kiszámítása, statisztikai elemzése (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

A Páreng és/vagy a Radnai-havasok eljegesedésének (idő, kiterjedés) újraértelmezése (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

Sziliciklasztos kőzetek mállásának vizsgálata, a cirkon dúsulása kőzetmálladékban, a kémiai és fizikai lepusztulás szerepének elkülönítése céljából. (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

A helyben keletkező kozmogén 14C alkalmazási lehetőségei a felszínfejlődés vizsgálatában, publikált adatok elemzése, (hazai kutatási lehetőségek) (témavezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia)

 

Mindezek mellett természetesen saját témaötletekkel is érdemes megkeresni minket!