TANSZÉKI KIADVÁNYOK

 

  • Gábris Gyula: A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon. (2., javított kiadás. Letölthető: ITT) - ISBN 978-963-489-352-3
  • Nagy Balázs: Surface Forms of the Earth: Antrophogenic Geomorphology. Image Guide to Man-made Landforms. 500+ images. (A segédanyag letölthető: ITT )

  • Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején-  Tiszteletkötet Gábris Gyula Professzor úr 70. születésnapjára (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-257-8

  • Telbisz Tamás - Székely Balázs - Timár Gábor: Digitális terepmodellek (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-372-8

  • Telbisz Tamás – Szabó Pál – Szalai Zoltán: Matematika a földrajzban (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-417-