Tanszéki kiadványok

  • Gábris Gyula: A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon. (2., javított kiadás. Letölthető: ITT) - ISBN 978-963-489-352-3

  • Horváth Erzsébet: Quaternary Research. (A kötet letölthető: ITT)

  • Mari László – Nagy Balázs: Amerika Természetföldrajza. (A kötet letölthető: ITT) - ISBN 978-963-489-463-6

  • Nagy Balázs: Surface Forms of the Earth: Antrophogenic Geomorphology. Image Guide to Man-made Landforms. 500+ images. (A segédanyag letölthető: ITT )

  • Telbisz Tamás – Szabó Pál – Szalai Zoltán: Matematika a földrajzban (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-417-

  • Telbisz Tamás – Székely Balázs – Timár Gábor: Digitális terepmodellek (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-372-8

  • Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején-  Tiszteletkötet Gábris Gyula Professzor úr 70. születésnapjára (A kötet letölthető: ITT ) - ISBN 978-963-284-257-8

Tanszék publikációi az MTMT-ben

MTMT LINK