Books, textbooks published by the Department of Physical Geography

  • Gábris Gyula (szerk.): 150 éves Magyarország első földrajz tanszéke (2nd edition. Download: HERE) - ISBN 978-963-489-397-4 (in Hungarian)
  • Gábris Gyula: A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon. (2nd edition. Download: HERE) - ISBN 978-963-489-352-3 (in Hungarian)

  • Horváth Erzsébet: Quaternary Research. (Download: HERE)

  • Mari László – Nagy Balázs: Amerika Természetföldrajza. (Download: HERE) - ISBN 978-963-489-463-6 (in Hungarian)

  • Nagy Balázs: Surface Forms of the Earth: Antrophogenic Geomorphology. Image Guide to Man-made Landforms. 500+ images. (Download: HERE)

  • Telbisz Tamás – Szabó Pál – Szalai Zoltán: Matematika a földrajzban (Download: HERE) - ISBN 978-963-284-417- (in Hungarian)

  • Telbisz Tamás – Székely Balázs – Timár Gábor: Digitális terepmodellek (Download: HERE) - ISBN 978-963-284-372-8 (in Hungarian)

  • Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején-  Tiszteletkötet Gábris Gyula Professzor úr 70. születésnapjára (Download: HERE) - ISBN 978-963-284-257-8 (in Hungarian)

 

All publications by the members of the Department of Physical Geography

Available in the Hungarian Scientific Bibliography database: LINK