• Gulács
  • Parinacota
  • Meander
  • Karszt
  • Vulkánok
  • Máramaros
  • Szantorini
  • santorini_dem
  • Atkár

Makádi Mariann

Személyes adatok

Név

Makádi Mariann

Makádi MariannMakádi Mariann

Beosztás

főiskolai docens

Végzettség

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár (1981 – Ho Si Minh TKF Budapest)

földrajz szakos középiskolai tanár (1986 – JATE, Szeged)

Tudományos fokozat

PhD (2013, ELTE)

Nyelvtudás

angol, norvég

Kutatás

A földrajz és a temészettudományok tanításának módszertana

A mérés-értékelés metodikája

Kompetenciafejlesztés a földrajztanításban

Tanulásmódszertan

Tantervelmélet

 


 

Elérhetőségek

Épület: Déli Tömb 1.223
Telefonszám: +36 1 3722500/1805
Drótpostacím: [kukac]

 

Oktatási tevékenység

A földrajz tanítása I–II–III. (előadás, gyakorlat)
Földrajzi tanulási-tanítási technikák (gyakorlat)
Földrajzi tantárgy-pedagógiai elemzések (gyakorlat)
Képességfejlesztés a földrajztanításban (előadás)
Tantermi vizsgálódási és demonstrációs gyakorlatok (gyakorlat)
Új módszerek a földrajztanításban (előadás)
A természetismeret tanítása (előadás)

 

Tisztségek

Magyar Földrajzi Társaság Oktatás-módszertani Szakosztály elnöke

 

Szakmai és egyéb elismerések

Kiváló Ifjú Geográfus (1985);
Miniszteri dicséret (1986);
Pro Geographia (1992);
Tanárképzésért plakett (1998);
Trefort Ágoston Emléklap (2000) (ELTE);
Érdemes Tankönyvíró (2007)

 

Legfontosabb publikációk

1. MAKÁDI M. (2009): A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Mozaik Kiadó, Szeged, 135 p.
2.  KOROM E. - NAGY Lné - B. NÉMETH M. - RADNÓTI K. - MAKÁDI M. - ADORJÁNNÉ FARKAS M. - REVÁKNÉ MARKÓCZI I.- TÓTH Z. - CSÍKOS CS. - WAGNER É. (2012): Részletes tartalmi keretek a természettudományok diagnosztikus értékeléséhez - In Csapó B. - Szabó G. (szerk.): Tartalmi keretek a természettudományok diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 179-310.
3. MAKÁDI M. (szerk.) (2013): Tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban – Egyetemi jegyzet. ELTE TTK FFI. http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/TanulasiTanitasiTechnikakAFoldrajztanitasban/index.html
4. MAKÁDI M. (szerk.) (2013): Vizsgálódási és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban – Egyetemi jegyzet.  ELTE TTK FFI. http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizsgalatiEsBemutatasiGyakorlatokAFoldrajztanitasban/index.html
5. MAKÁDI M. - TARACZKÖZI A., 2001: A Föld, amelyen élünk. Társadalomföldrajz. 10. évfolyam. Középiskolai tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 149 p.
6. MAKÁDI M. - TARACZKÖZI A., 2003: A Föld, amelyen élünk. A földrészek földrajza. 7. osztály. Általános iskolai tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 175 p. 183 p.
7. MAKÁDI M. - TARACZKÖZI A., 2004: A Föld, amelyen élünk. Közép-Európa és hazánk földrajza. 8. osztály. Általános iskolai tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 143 p.
8. MAKÁDI M., 2005, 2006: Földönjáró 1-2. Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Felsőoktatási tankönyv. Stiefel Eurocart, Budapest, 200 p. + 200 p.
9.  MAKÁDI M. - TARACZKÖZI A., 2001: A Föld, amelyen élünk. Természetföldrajz. 9. osztály. Középiskolai tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 149 p.
10. MAKÁDI M., 1997: Környezetünk természetföldrajza. Tankönyv középiskolásoknak. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 173 p.


 

Tudománymetriai adatok

Publikációinak összesített impakt faktora:
Független hivatkozások száma:
Teljes publikációs lista (MTMT): LINK